Director medical
Secretariatul General al Guvernului
Teleorman, Romania
21 zile în urmă

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, cu sediul în Alexandria, Strada Libertăţii nr. 1, judeţul Teleorman organizează concurs / examen pentru ocuparea funcţiei specific comitetului director, după cum urmează :

 • 1 post de director medical.
 • La concurs / examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

  Criteriile generale sunt următoarele :

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite eu intenţie, care i-
 • ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Criterii specifice sunt următoarele :

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivi.
 • Concursul / examenul pentru ocuparea funcţiei specific comitetului director al unităţii se va organiza :

 • în data de 24.07.2018, ora 10.00 proba scrisă,
 • respectiv data de 27.07.2018, ora 10.00 susţinerea orală a proiectului de specialitate, ora 14.00 interviul de selecţie, la sediul unităţii.
 • Înscrierile se vor face la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, Str. Libertăţii nr. 1, dosarul de concurs se poate depune, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului, la Serviciul R.U.N.O.S. al Spitalului.

  Temele-cadru pentru proiectul de specialitate şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul unităţii www.spitalulalexandria.ro.

  Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul / lucrarea de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicaţia de concurs, şi îl depun odată cu înscrierea la concurs.

  Proiectul / lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat / realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-

  un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator, cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus / depusă la înscriere.

  Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului / examenului media finală cel puţin 7, iar la fiecare probă minimum nota 6.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular