Informatician sucursală
Banca Naţională a României
Sucursala regională Constanța
6 zile în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • asigură remedierea operativă a deranjamentelor apărute în funcționarea stațiilor de lucru și a imprimantelor din sucursala regională și agențiile teritoriale arondate sucursalei și asigură interfața cu personalul firmelor care prestează activităţi de service pentru echipamente;
 • asigură instalarea și configurarea de stații de lucru, sisteme de operare, aplicații de uz general, imprimante etc., precum și înregistrarea incidentelor de natură IT în aplicația de HelpDesk;
 • răspunde de gestionarea și întreținerea echipamentelor de calcul aflate în exploatare în cadrul sucursalei regionale și în cadrul agențiilor teritoriale arondate sucursalei;
 • aplică standardele tehnice de securitate în vigoare, în conformitate cu Politica de securitate IT a Băncii Naționale a României;
 • gestionează și asigură funcționarea sistemului de securitate, supraveghere și alarmare la efracție și incendiu, a sistemului de acces în sucursala regională cu cartele de acces (sistem multiacces), execută și urmărește drepturile de acces, conform dispozițiilor primite, asigură distribuirea și retragerea cartelelor de acces.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul IT, la una din următoarele facultăți : Facultatea de Automatică şi Calculatoare sau echivalent, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sau echivalent, Facultatea de Inginerie Aerospaţială sau echivalent, Facultatea de Matematică și Informatică sau echivalent, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică sau echivalent;
 • minimum 2 ani experiență în domeniul IT, pe posturi cu studii superioare;
 • experiență în domeniul IT Helpdesk constituie avantaj;
 • deținerea certificatului de absolvire al cursului ITIL constituie avantaj;
 • cunoștințe privind instalarea, configurarea și administrarea sistemelor de operare Microsoft Windows 7, Windows 8.1 și Windows 10 la nivel enterprise;
 • cunoștințe avansate de utilizare a pachetelor Microsoft Office 2010 și Microsoft Office 2013;
 • cunoștințe de configurare, depanare și instalare a infrastructurilor hardware specifice echipamentelor de tip desktop, laptop, imprimante, tablete, scanner-
 • e și a altor echipamente de tip IT;
 • cunoștințe de bază LAN / WAN și administrare Microsoft Windows Server 2012;
 • abilitatea de a învăţa repede, abilități de comunicare şi lucru în echipă și în condiții de stres;
 • cunoașterea limbii engleze.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 18 decembrie 2018 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 7 ianuarie 2019 .

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • Calculatoare personale tip PC : arhitectura, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare defecte;
 • Instalarea și depanarea sistemelor de operare MS Windows desktop;
 • Noțiuni de administrare MS Windows Server 2012;
 • Suita de protocoale de comunicație TCP / IP;
 • Proiectarea și întreținerea rețelelor locale de calculatoare : infrastructura fizică pasivă, echipamente active, imprimante și multifuncționale de rețea.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Rathbone, Andy - Modernizarea și depanarea calculatoarelor pentru toți, Editura Teora;
 • Tannebaum, Andrew S. - Rețele de calculatoare (ediția a 4-a), Editura Computer Press Agora;
 • O’Brien, Gerry Configurating and Administering Windows 7;
 • Bott, Ed - Introducing Windows 10 for IT Professionals;
 • Tulloch, Mitch - Windows Server 2012 .
 • Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular