Referent de specialitate
Banca Naţională a României
Sucursala Regională Timiș
4 zile în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • colectează date statistice privind tranzacţiile rezidenţi-nerezidenţi de natura serviciilor de la agenții economici sau unități sau entități rezidenți (rezidente);
 • colectează date statistice privind investiţiile străine directe de la întreprinderile investiţie străină directă;
 • colectează date statistice necesare elaborării conturilor financiare, precum şi întregirii unor indicatori statistici în profil teritorial;
 • colectează date statistice necesare întocmirii de studii privind stabilitatea financiară şi tendinţele economice în profil teritorial, precum şi pentru realizarea de sondaje de opinie privind activitatea Băncii Naţionale a României;
 • efectuează decadal culegerea de date statistice privind preţurile principalelor produse agro-alimentare, care deţin o pondere importantă în coşul de consum, din pieţele şi magazinele din oraşul de reşedinţă al sucursalei regionale;
 • asigură asistenţa metodologică privind completarea corectă a datelor în chestionarele electronice;
 • vizualizează chestionarele electronice, verifică completitudinea şi corectitudinea completării acestora cu datele solicitate, gestionează non-
 • răspunsurile şi efectuează verificări utilizând datele din evidenţele financiar-contabile.

  Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • cunoștințe de operare pe calculator : Pachetul Microsoft Office;
 • cunoașterea limbii engleze.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 28 octombrie 2019 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 4 noiembrie 2019 .

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • BNR producător de statistici oficiale, cadrul legislativ;
 • Statistică macroeconomică noţiuni, concepte de bază : populaţia statistică, unitatea de observare statistică, observarea statistică, sondajul statistic, baza de sondaj, eşantionul, variabile statistice, indicatori statistici, indicatori ai tendinței centrale, indici;
 • Statistici privind sectorul extern : metodologie, surse de date, principalii indicatori;
 • Investiţiile străine directe : definiţie, elemente componente, metodologia cercetării statistice ISD, rezultatele cercetării statistice privind ISD în 2018;
 • Cercetări statistice realizate de Banca Națională a României;
 • Principiile funcţiei statistice a Sistemului European al Băncilor Centrale.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Legea nr. 226 / 2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România; (M.O. nr.397 / 11.06.2009), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul BNR nr. 4 / 2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, Titlul I, Capitolele I, VI, VII şi IX (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
 • 602 / 13.08.2014), modificat și completat prin Regulamentul BNR nr.6 / 2015 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

 • 615 bis / 13.08.2015) și prin Regulamentul BNR nr.6 / 2016 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 / 14.10.2016), ;
 • Bazele statisticii teoretice şi economice (C-tin Anghelache, S. Badea, I.Capanu, P. Wagner), Editura Economică 2005;
 • Balanţa de plăţi BPM6 : - subdomeniile : Balanța de plăți, Comerțul internațional cu servicii, Investiții directe principiul direcțional, Datoria externă, Poziția investițională internațională;
 • Balanța de plăți Precizări metodologice : ;
 • Comunicatul de presă lunar BNR Balanța de plăti şi datoria externă : ;
 • Raportul anual privind Balanța de plăti şi poziția investițională internațională a României : ;
 • Publicația anuală Investițiile străine directe în România : ;
 • Metodologiile cercetărilor statistice realizate de Banca Națională a României : ;
 • Angajamentul public al SEBC privind statisticile europene : .
 • Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular