Șef serviciu și șef birou
Secretariatul General al Guvernului
București, Romania
8 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • şef serviciu Serviciul Relaţii cu Presa şi Relaţii Publice : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea jurnalism;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 5 ani.

 • şef birou Biroul Avizare Interministerială : studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 5 ani.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 27 decembrie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 ianuarie 2019, ora 10 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611 / 2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere / adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

  şef serviciu Serviciul Relaţii cu Presa şi Relaţii Publice

  1. Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

  2. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 • 3. Constituţia României, republicată;
 • 4. Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003

 • Republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • 5. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6. Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

  7. Hotărârea Guvernului nr. 144 / 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare.

  şef birou Biroul Avizare Interministerială

  1. Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

  2. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 • 3. Constituţia României, republicată;
 • 4. Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003

 • Republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • 5. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6. Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

  7. Hotărârea Guvernului nr. 561 / 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării / aprobării.

  8. Hotărârea Guvernului nr. 1361 / 2006 privind conţinutul instrumentului de

  prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului

  9. Hotărârea Guvernului nr. 144 / 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular