Referent de specialitate (tehnic)
Banca Naţională a României
Sucursala regională Dolj
8 zile în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • asigurarea suportului tehnic pentru funcționarea în parametri de precizie, randament și eficiență a echipamentelor automate de procesat bancnote și monede, precum și a instalațiilor conexe și / sau auxiliare din cadrul Serviciului casierie;
 • întreținerea și depanarea echipamentelor automate de procesat și ambalat bancnote și monedă metalică, a mașinilor de bandat și banderolat bancnote și a echipamentelor și instalațiilor conexe și / sau auxiliare (compresoare și UPS-
 • uri, echipamente de climatizare a spațiilor unde sunt amplasate echipamentele de procesare);
 • asigurarea conectării și deconectării echipamentelor de procesat bancnote și monede aflate în dotarea Serviciului casierie, la începutul și la sfârșitul programului de lucru;
 • executarea operațiunilor de pregătire a echipamentelor corespunzător numerarului care se procesează (configurarea software, reglarea dimensională, curățarea detectorilor și senzorilor etc.
 • în conformitate cu procedurile interne de lucru și cu instrucțiunile tehnice ale echipamentelor;
 • executarea operațiunilor de mentenanță corectivă, în vederea menținerii stării de funcționare și exploatare a tuturor echipamentelor, conform specificațiilor tehnice;
 • organizarea și exploatarea unei baze de date privind asigurarea pieselor de schimb, încheierea și urmărirea contractelor de service și / sau mentenanță, precum și a contractelor de lucrări de întreținere și reparații;
 • elaborarea și redactarea de evidențe statistice, rapoarte, documentații tehnico-economice.

  Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii superioare tehnice absolvite cu examen de licență cu titlul de inginer, specializarea inginerie (facultate acreditată în domeniile mecanică, mecatronică, automatică, electronică, electrotehnică, tehnologia informației, pneumatică sau alte domenii echivalente);
 • alte studii în domeniul de absolvire constituie avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator : sistemul de operare Windows, Pachetul Microsoft Office;
 • experienţă profesională de minimum 3 ani în activitatea de inginer, dovedită prin documente;
 • cunoștințe de limba engleză.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 18 februarie 2019 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • adeverinţă de la locul de muncă sau de la locurile de muncă din ultimii 3 ani, din care să rezulte că nu a produs pagube;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 25 februarie 2019 .

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • Verificarea calităţii bancnotelor româneşti în vederea recirculării;
 • Cunoştinţe tehnice necesare pentru întreţinerea, exploatarea şi repararea liniilor automate de proces industrial ce înglobează subansamble electronice, electromecanice, electrotehnice, pneumatice şi / sau mecanice;
 • Operaţiuni de diagnoză tehnică şi soluţii de rezolvare a incidentelor operaţionale realizate şi implementate în limbaj informatic;
 • Analiză, diagnoză, corespondenţă şi discuţii profesionale tehnice în limba engleză;
 • Protecţia secretului profesional conform Legii nr. 312 / 2004;
 • Cunoaşterea cadrului legal pentru protecţia informaţiilor clasificate;
 • Cunoştinţe despre maşinile de procesat numerar.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Regulamentul nr. 4 / 2013 privind verificarea calităţii bancnotelor româneşti în vederea recirculării;
 • Legea nr. 182 / 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Modernizarea şi repararea calculatorului pentru toţi, Andy Rathbone Editura Teora;
 • Microsoft Office Word 2007 - Manual pentru uz școlar;
 • Microsoft Office Excel 2007 - Manual pentru uz școlar;
 • Microsoft Office PowerPoint 2007 - Manual pentru uz școlar;
 • Toleranţe şi măsurători tehnice Dumitru Dragu, ș.a., Editura Didactică și Pedagogică;
 • Acţionarea roboţilor industriali - Gh. Prisăcaru Ed. VIE, Iaşi, 2000;
 • Tehnologia fabricării roboților industriali, Aurelian Vlase, ș.a., Ed. Printech, 2004;
 • Sisteme inteligente de măsurare şi control - Costin Ştefănescu şi Nicolae Ciupea.
 • Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular