SPECIALIST DEZVOLTARE ZONAL SLATINA - per. determinata
CEZ GROUP
Bals
5 zile în urmă
source : EJOBS GROUP

Candidatul ideal

 • Studii superioare energetică / electrotehnică / electronică;
 • Cunoștinte privind aplicatia SAP;
 • Cunoașterea reglementărilor ANRE specifice privind planificarea lucrărilor de investiții / mentenanță;
 • Cunoștinte de utilizare PC;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Spirit de initiațivă, creativitate, flexibilitate, adaptare rapidă la medii noi, atitudine proactivă;
 • Abilități de organizare și gestionare a timpului, un nivel ridicat de etică de lucru și integritate morală;
 • Capacitatea de a gestiona mai multe sarcini, de a fi flexibil la schimbările de strategie;
 • Capacitatea de a lucra în echipă și în situații limită;
 • Abilități de analiză și sinteză în domeniul tehnic electroenergetic;
 • Abilități de concepţie şi de elaborare proiecte de răspuns, statistici comparative;
 • Descrierea jobului

  Monitorizare activități de mentenanță cu forțe proprii și terți, în SAP și în MW

  Raportări privind status și realizări lucrări de mentenanță

  Centralizare și analiză neconformități din MWM și SAP

  Propune lucrări de mentenanță la instalațiile de înaltă, medie și joasa tensiune pe baza informațiilor furnizate de centrele operaționale sau colectate prin MWM

  Urmărește executarea programului de mentenanță, întocmire referate de replanificare / restucturare lucrări de mentenanță

  Elaborare documentații simplificate pentru proiectele de investiții din programele de investiții și reparații cu documentație pe care o furnizează proiectantului.

  Evaluare economică și prioritizarea solicitărilor de lucrări din investiții pentru instalațiile de joasă, medie tensiune și înaltă tensiune

  Elaborare studii privind dezvoltarea RED din zona în care își desfășoară activitatea, studii de soluție pentru racordarea la RED a consumatorilor sau pentru eliberarea de amplasamente

  Centralizează, întocmește și emite rapoarte din SAP pentru întocmirea notelor de fundamentare, în vederea promovarii lucrărilor de investiții, reparații cu documentație sau pentru solicitări privind vânzări, cumpărări, comodat, închirieri, concesionări de terenuri sau spaţii şi alte mijloace fixe la / de la persoane fizice sau juridice în vederea aprobării în comitetul director ( hotărâri directorat)

  Analizează și furnizează informații pentru sesizările / solicitările clienților privind parametrii de calitate ai energiei electrice distribuite, reclamații patrimoniale

  Întocmește / actualizează convenții de exploatare,

  Elaborează și gestionează baze de date privind mijloacele fixe, obiectele de inventar din gestiune SMAD Slatina

  Asigură evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din gestiunea sau date spre folosinţă subunitatilor funcționale ale Distribuție Energie Oltenia S.

 • A. și celorlalte societăți din grupul CEZ;
 • Raportați această lucrare
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular