Șef serviciu
Secretariatul General al Guvernului
Mureș, Romania
13 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice specializarea drept;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 5 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 27 februarie 2019 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 martie 2019, ora 11 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • dosar143anfp

  Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • 1. Constituţia României;
 • 2. Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarului publici (r2) M.O. 251 / 2004;
 • 3. Legea nr. 7 / 2004 Codul de conduită al funcţionailor publici M.O. 157 / 2004;
 • 4. Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală republicată- M.O 204 / 2001;
 • 5. O.G. nr. 84 / 2001 actualizată, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor (MO. 544 / 2001);
 • 6. Legea nr. 119 / 1996, actualizată, cu privire la actele de stare civilă (MO. 282 / 1996);
 • 7. O.U.G nr. 97 / 2005 actualizată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români ( M.O. 641 / 2005);
 • 8. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular