SEF DE PROIECTE INFORMATICE
Catenon
Bucharest, Romania
10 zile în urmă

Functions

 • participă la iniţierea proiectului şi stabilirea obiectivelor
 • elaboreazǎ planul de proiect (identifică sarcinile, planifică activităţile, identifică activităţile critice, evalueaza necesarul de resurse materiale, financiare şi umane pentru derularea proiectului )

  elaborează şi implementează sistemele de evaluare şi monitorizare

  organizează echipa de proiect şi repartizează sarcinile pe membrii acesteia, identifică şi analizează riscurile, stabileşte metodele de control

 • urmăreşte (monitorizează) derularea proiectului în concordanţă cu planul întocmit, cu accent pe calitatea produselor livrate, încadrarea în termene şi în bugetul de proiect alocat;
 • urmăreşte sarcinile contractuale pe timpul derulării proiectului.

 • raportează comitetului director al proiectului orice tendinţă de deviaţie de la planul de proiect (buget, timp, calitate), mentionând cauzele şi propunând masuri de rezolvare;
 • soluţionează problemele ce pot apărea din situaţii neprevăzute şi replanifică desfăşurarea proiectului şi negociază noile condiţii cu şeful de proiect al clientului

  pastrează permanent contactul cu clientul şi îi solicită participarea la desfăşurarea proiectului în limitele negociate iniţial

  conduce şedintele de bilanţ intern şi cu clientul pregătind materialele necesare

  livrează rezultatele finale ale proiectului şi se asigură de recepţia lor în conditii bune

  întocmeşte şi susţine materialul pentru şedinţa finală de analiză a eficienţei proiectului

  răspunde de respectarea termenelor de predare a lucrărilor, situaţiile solicitate

  îndeplineşte atribuţiile cei revin din documentaţia sistemului de asigurare a calităţii

  Requirements

  studii superioare în domeniul IT / C sau în domenii conexe

  minim 3 ani domeniul managementului de proiect sau în coordonarea de proiecte, dintre care cel puţin un an de implementare ERP,

  project management : principii, practici, tehnici

  excelente abilităţi de comunicare, de elaborare materiale scrise si susţinere prezentări

  capacitatea de a elabora analize si planuri de business

  gândire analitică si capacitate de sinteză, atenţie la detalii

  orientare catre rezultate si respectarea termenelor

  cunoştinţe de operare PC (MS Office, Internet Explorer); MS Project

  engleză : nivel mediu

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular