Revenire în parte la anunțul referitor la ocuparea funcției de șef serviciu la Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor Craiova din Inspectoratul General al Poliției Române, poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă
Politia Romana
Bucureşti, Romania
4 zile în urmă

A N U N Ţ

Se revine în parte la anunțul referitor la ocuparea funcției de șef serviciu la Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor Craiova din Inspectoratul General al Poliției Române, poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă, în sensul că, se modifică TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA, după cum urmează :

Capitolul III Noțiuni de specialitate

TEMATICĂ :

 • se elimină Conceptul şi funcționalitatea aplicațiilor TELECOM şi RTUP;
 • Capitolul III Noțiuni de specialitate

  BIBLIOGRAFIE :

 • se elimină Procedura privind completarea raportului informativ 5x5x5 (PRO - PS / MAI Ol), disponibilă pe site-ul INTRAPOL la secțiunea Standarde Şi Proceduri;
 • se elimină Dispoziția IGPR nr. 45 din 20.08.2009 privind implementarea referatelor de terminare a urmăririi penale în aplicația RTUP;
 • se elimină Procedura de utilizare a aplicației TELECOM nr. 62.526 din 08.01.2010;
 • CAPITOLUL V - PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE ŞI A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  TEMATICĂ :

 • se elimină Prelucrarea datelor cu caracter personal de către structurile / unitățile M.A.I. în activitățile de prevenire, cercetare şi combatere a infracțiunilor, precum şi de menținere şi asigurare a ordinii publice
 • CAPITOLUL V - PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE ŞI A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  BIBLIOGRAFIE :

 • se elimină Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • se elimină Legea nr. 238 din 10 iunie 2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile / unitățile Ministerului Administrației şi Internelor în activitățile de prevenire, cercetare şi combatere a infracțiunilor, precum şi de menținere şi asigurare a ordinii publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • se adaugă Legea nr. 190 din 18 iulie 2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016 / 679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecţia datelor;
 • Totodată, în conformitate cu prevederile fișei postului scos la concurs se elimină condiția de participare la concurs, privind cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivelul de cunoaștere pentru citit / scris / vorbit bine , menționată din eroare în anunțul inițial :

  De asemenea, menționăm faptul că celelalte prevederi ale anunțului, respectiv ale tematicii și bibliografiei pentru concurs rămân neschimbate.

  Originalul anunţului semnat şi aprobat se află la Serviciul Încadrare Resurse Umane - D.M.R.U.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular