Paznic, bucătar și îngrijitor
Secretariatul General al Guvernului
Arad, Romania
‎în urmă cu 19 ore

Liceul Tehnologic Iuliu Moldovan din Arad organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de :

 • bucătar;
 • îngrijitor.
 • Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

  3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt :

 • paznic : nivelul studiilor studii medii;vechime în muncă 3 ani.
 • bucătar : nivelul studiilor studii medii;vechime în muncă 3 ani.
 • îngrijitor : nivelul studiilor studii generale;vechime în muncă 1 an.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • data limită de depunere a dosarelor 22 octombrie 2020, ora 12.00;
 • 26 octombrie 2020 proba scrisă;
 • 27 octombrie 2020, ora 09.00 proba practică;
 • 27 octombrie 2020, ora 12,00 interviul .
 • Raportați această lucrare
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular