Tutore practică
Asociatia Grupul De Actiune Locala Lider Bistrita Nasaud
Bistriţa, Romania
3 zile în urmă
source : MyNextJob

Postul vizat : Tutore de practica

Atributii :

 • Asigura comunicarea cu membrii echipei de implementare si membrii grupului tinta;
 • Se familiarizeaza cu sarcinile pe care elevul va trebui sa le indeplineasca pe perioada practivii la locul de munca;
 • Mentine o permanenta comunicare cu profesorii coordonatori desemnati de catre

  unitatile de invatamant partenere.

 • Se asigura ca toti elevii sunt supravegheati pe intreaga durata a practivii la locul de munca, intr-un mediu de lucru lipist de discriminare si de hartuire si sa anunte orice nereguli;
 • Urmareste si inregistreaza prezenta practicantului si semnaleaza

 • Contribuie la elaborarea programului de activitati de practica punand la dispozitia practicantului toate mijloacele necesare;
 • Asigura elevului un instructaj si o instruire adecvata referitor la sanatatea si protectia

 • muncii si furnizeaza toate echipamentele de lucru;
 • Se asigura ca ceilalti angajati inteleg scopul practicii la locul de munca si modul in care ei pot contribui la aceasta;
 • Informeaza atat profesorul supervizor cat si elevul referitor la orice fel de cerinte speciale

  pe perioada practicii la locul de munca.

  Monitorizarea şi evaluarea implementării stagiilor de practică şi a impactului obţinut

 • Supraveghează elevii pe întreaga durată a practicii, urmăreşte şi înregistrează separat prezenţa acestora şi semnalează supervizorilor de practică eventualele abateri;
 • Monitorizează activitatea elevilor practicanţi, le acordă sprijin în dezvoltarea capacităţilor

 • profesionale şi le oferă un feed-back obiectiv;
 • Asigură pregătirea şi dobândirea de către elevii practicanţi a abilităţilor practice în conformitate cu fişa disciplinei;
 • Monitorizează separat evoluţia elevilor repartizaţi şi evaluează obiectiv prestaţia

 • acestora în cadrul stagiilor de practică;
 • Elaborează pentru fiecare elev repartizat fişele de evaluare a nivelului de dobândire a competenţelor, a gradului de însuşire a cunoştinţelor practice şi emite aprecieri privind punctualitatea şi dispciplina acestora;
 • Evaluează elevii pe parcursul stagiilor de practică;
 • Se asigură de completarea dosarelor de practică de către elevi şi avizează fişa de prezenţă a acestora

  Oferă feed-back cu privirela impactul obţinutşi la potenţialele îmbunătăţiri care pot fi

 • aduse procesului de practică a elevilor;
 • Participă la întâlnirile organizate în cadrul proiectului, atunci când este convocat;
 • Întocmeşte rapoarte proprii de activitate şi fişe individuale de pontaj în formatul prevăzut de programul de de finantare.

  Raportați această lucrare
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular