Casier
Banca Naţională a României
Iași, România
1 zi în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • este gestionar al numerarului și a altor valori primite în gestiune în cursul programului de lucru, în vederea efectuării operațiunilor cu numerar;
 • asigură activitatea de primire, recepţie, păstrare, ambalare, dezambalare, gestionare şi eliberare etc. a valorilor din propria gestiune în timpul programului de lucru, în vederea efectuării operaţiunilor cu numerar şi alte valori atribuite;
 • participă la operațiunile cu numerar şi alte valori desfăşurate în cadrul serviciului casierie (procesarea numerarului, ambalarea-dezambalarea numerarului şi a altor valori, manipularea numerarului, operaţiuni încasări şi plăţi în numerar prin ghişeele operative şi speciale etc.
 • cu respectarea reglementărilor în vigoare;
 • participă la procesarea automată sau manuală a numerarului provenit din depunerile instituţiilor de credit / Trezoreria Statului sau prezentat la schimb de populaţie;
 • creează condiţiile pentru buna desfăşurare a acţiunilor de verificare şi inventariere a valorilor din gestiunea sa.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoștințe minime de operare pe calculator : Pachetul Microsoft Office (Word, Excel);
 • experiență profesională de minimum 3 ani în activitatea de operațiuni cu numerar în sistemul bancar sau în activitatea de procesare numerar pentru sistemul bancar, dovedită prin documente.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 18 februarie 2020 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • adeverinţă de la locul de muncă sau de la locurile de muncă din ultimii 3 ani, din care să rezulte că nu a produs pagube;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Raportați această lucrare
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular