Facility Automation Engineer
emerson
CLUJ NAPOCA, CLUJ, Romania
1 zi în urmă

Responsabilităţi, atribuţii şi sarcini :

 • Atributii generale :
 • Se informeaza permanent si isi insuseste parametrii si normele tehnice de realizarea proiectelor in derulare, tipurile si parametrii functionali ai utilajelor si instalatiilor electrice, tipurile de lucrari, materiile prime si materialele de baza folosite;
 • Urmareste permanent respectarea parametrilor de calitate impusi prin procedurile specifice de lucru sau prin instructiunile tehnologice;
 • Comunica informatiile despre sarcini, posibilitati si diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale; Ofera suport in realizarea activitatilor de mentenanta a echipamentelor gestionate de catre dep.

 • Facility; Asigura suport echipei la verificarea si imbunatatirea sistemului de detectie incendiu; Asista si ofera suport echipei la verificarea si optimizarea sistemului de automatizare KNX;
 • In cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă, la solicitarea conducerii;
 • Respecta confidentialitatea informatiilor obtinute cu ocazia exercitarii atributiilor si sarcinilor de serviciu, conform clauzei semnate in contractul de angajare;
 • Respecta politicile si procedurile companiei; Se comporta civilizat in relatia cu clientii si / sau cu furnizorii; Asigura o atmosfera de colaborare optima in cadrul echipei, si cauta strategii de imbunatatire a activitatii fiecarui membru, dar si a echipei, ca intreg;
 • Asigura procurarea de bunuri si servicii pentru buna desfasurare a activitatii de lucru si gestioneaza eficient si responsabil bugetul alocat proiectului in cauza.

 • Atributii de coordonare :
 • Asigura supravegherea activitatii desfasurate de echipa de mentenanta, stabileste responsabilitatea si autoritatea personalului din subordine prin definirea acestora in fisa postului;
 • Elaboreaza si urmareste planul de mentenanta preventiva conform fiselor tehnice ale echipamentelor, conform cerintelor FM Global, standardelor existente si cele programate suplimentar, respectiv participa direct la anumite verificari periodice (lunare, trimestriale, anuale, 1 data / 3 ani sau 1 data / 5 ani) ale instalatiilor electrice si verifica documentele ce descriu activitatea compartimentului;
 • Stabileste si propune actiuni corective / preventive pentru activitatea pe care o conduce; Participa la diferite sedinte si la toate evenimentele proiectului, asigurand pregatirea adecvata a acestora;
 • Este responsabil pentru implementarea cu succes (timp, cerinte, cost, nivel de calitate, etc.) a activitatilor proiectelor pentru Departament si Business Unite-urile din Campus conform cerintelor;
 • Stabileste resursele necesare compartimentului; Urmareste permanent starea tehnica si parametrii de functionare la toate instalatiile din dotare;
 • Intocmeste necesarul de piese de schimb pentru instalatiile electrice; Urmarireste scadentele de verificare pentru echipamentele care cad sub responsabilitatea lui;
 • Verifica periodic cladirile date in folosinta (stricaciuni la elementele cladirilor sau la instalatiile electrice ,care deservesc cladirile);
 • Urmareste cererile primite prin e-mail sau alta cale legate de intretinerea Campusului si solutioneaza problemele; Asigura intocmirea si realizarea planurilor de reparatii cu forte proprii sau prin cooperare;
 • Urmareste lucrarile de mentenanta executate de catre furnizori externi, utilizeaza in executia lucrarilor numai documentatii tehnice avizate si aprobate;
 • Stabileste cauzele intreruperilor accidentale (electric) si ia masuri pentru remedierea situatiilor; Urmareste executarea reviziilor tehnice, reparatiilor curente si accidentale;
 • Intocmeste instructiunile de intretinere preventiva, pe baza informatiilor de la furnizorul echipamentelor; Evalueaza anual interventiile de intretinere.

 • Are obligatia de a pune la punct o structura organizationala care sa vina in ajutorul angajatilor, astfel incat munca sa se desfasoare sigur, cu usurinta si productive;
 • Pregateste bugetele pentru departmental pe care conduce si verifica incadrarea in buget pentru departamentul pe care conduce;
 • Propune proiecte de imbunatatire pentru reducerea consumurilor de utilitati respectiv consumului de energie.

 • Administrarea documentelor si a actelor fiscale legate de lucrarile de instalatii :
 • Obtine (electronic si fizic) documentele ce tin de intretinerea Campusului conform standardelor existente (Oferte, Procese Verbale, rapoarte, documentatii, etc.
 • si le preda pentru arhivare; Actualizeaza baza de date de mentenanta echipamentelor (denumire, contracte incheiate, contracte in derulare, persoane de contact, preturi, calitatea serviciilor, datele reviziilor, consumurilor, etc.

 • Ofera suport in redactarea contractelor comerciale; Transmite corespondenta (fax, e-mail, posta) catre furnizori; Verifica avizele, situatiile de lucrari si facturile primite de la furnizori;
 • Inventariaza toate echipamentele din organizatie si le eticheteaza cu un numar sau cod; Completeaza cererile de achizitii interne si obtine aprobarea pentru acestea;
 • Trebuie sa furnizeze informatii precise si complete catre departamentele de conturi, auditori, dar si sa le ofere asistenta in caz de nevoie;
 • Pregatirea si participarea la audituri.

  Cerinte :

 • Studii superioare tehnice (Facultatea de Inginerie Electrica, Automatica si Calculatoare, Electronica); Minim 1 ani experienta in realizarea si urmarirea lucrarilor de instalatii electrice si automatizari KNX;
 • Experienta anterioara in managementul de contractori si subcontractori; Cunostinte bune de limba engleza; Cunostinte PC : MSOffice, AutoCAD, Internet, e-mail;
 • Abilitati de organizare; Abilitati de rezolvare de probleme; Abilitati de comunicare.

  Raportați această lucrare
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular