Referent de specialitate
Banca Naţională a României
Bucureşti, Romania
6 zile în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • ține evidența contabilă a instrumentelor de politică monetară ale Băncii Naționale a României în aplicațiile informatice dedicate acestora : operațiunile de piață monetară (repo, reverse-
 • repo, depozite atrase, emisiunea de certificate de depozit etc), facilitățile permanente acordate instituțiilor de credit (facilitatea de depozit și facilitatea de credit), rezervele minime obligatorii;
 • operează, după caz, și urmărește contabilizarea corectă a operațiunilor valutare ale băncii aferente diverselor instrumente (depozite, titluri, schimburi valutare / poziții valutare, conturi nostro, conturi loro etc.);
 • decontează în sistemul electronic de plăți și operează contabil plățile proprii ale BNR, monitorizează în sistemul electronic de plăți decontarea plăților pe parcursul zilei operative, asigură închiderea zilei operative aferentă plăților și reconcilierea cu evidența contabilă;
 • înregistrează contabil, decontează și urmărește evidența popririlor aferente instituțiilor de credit.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • studii de master absolvite cu examen de disertație în domeniul economic constituie un avantaj;
 • alte studii sau certificări în domeniul financiar-contabil constituie un avantaj;
 • experiență profesională de minimum 2 ani pe posturi cu studii superioare economice în domeniul financiar-contabil, dovedită prin documente;
 • experiența pe zona de contabilitate operațională în cadrul unei instituții de credit constituie un avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office : Word, Excel, Power Point, Access);
 • cunoașterea limbii engleze.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire operațională.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 8 octombrie 2019 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 15 octombrie 2019 .

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • Contabilitate operaţională specifică băncilor : contabilitatea instrumentelor de piață valutară; contabilitatea instrumentelor de politică monetară;
 • plăţi și sisteme de plăți; circuitul instrumentelor de plată şi evidenţa contabilă a operaţiunilor de plăţi; popriri; încasări și plăți cu numerar;
 • Cunoştinţe de contabilitate generală : teoria contabilităţii, situații financiare / bilanţul contabil, standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Legea contabilităţii nr. 82 / 1991, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norma nr. 1 / 2007 privind organizarea si conducerea contabilităţii BNR, cu modificările şi completările ulteriore și Planul de conturi al BNR;
 • Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare și Codul de procedură fiscală din 20 / 07 / 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Orientarea (UE) 2016 / 2249 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE / 2016 / 34) (Guideline-
 • EU- 2016 / 2249 of the ECB of 3 November 2016 on the legal framework for accounting and financial reporting in the European System of Central Banks).

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular