Referent de specialitate
Banca Naţională a României
Sucursala Regională Iași
‎în urmă cu 20 ore

Atribuţiile principale ale postului

 • participă la elaborarea metodologiilor cercetărilor statistice directe pentru colectarea de date statistice privind tranzacțiile rezidenți-
 • nerezidenți de natura serviciilor de la societăți comerciale nefinanciare, informații necesare elaborării contului curent al balanței de plăți, la colectarea de date statistice privind investițiile străine directe de la întreprinderile investiție străină directă, respectiv la colectarea de date necesare elaborării conturilor financiare, precum și întregirii unor indicatori statistici în profil teritorial;
 • participă la elaborarea metodologiilor pentru colectarea de date statistice necesare întocmirii de studii privind stabilitatea financiară, precum și pentru realizarea de sondaje de opinie privind activitatea Băncii Naționale a României;
 • efectuează decadal culegerea de date statistice privind prețurile principalelor produse agroalimentare, precum și prețurile administrate.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • studii master absolvite cu examen de disertație sau în derulare (pentru absolvenții sistemului Bologna);
 • alte studii / cursuri care atestă pregătirea profesională constituie un avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator : Pachetul Microsoft Office;
 • cunoașterea limbii engleze.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 30 octombrie 2019 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 6 noiembrie 2019 .

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • BNR producător de statistici oficiale, cadrul legislativ;
 • Statistică macroeconomică noţiuni, concepte de bază : populaţia statistică, unitatea de observare statistică, observarea statistică, sondajul statistic, baza de sondaj, eşantionul, variabile statistice, indicatori statistici, indicatori ai tendinței centrale, indici;
 • Statistici privind sectorul extern : metodologie, surse de date, principalii indicatori;
 • Investiţiile străine directe : definiţie, elemente componente, metodologia cercetării statistice ISD, rezultatele cercetării statistice privind ISD în anul 2018;
 • Cercetări statistice realizate de Banca Națională a României;
 • Principiile funcţiei statistice a Sistemului European al Băncilor Centrale.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Legea nr. 226 / 2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România; (M.O. nr.397 / 11.06.2009), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul BNR nr. 4 / 2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, Titlul I, Capitolele I, VI, VII şi IX (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
 • 602 / 13.08.2014), modificat și completat prin Regulamentul BNR nr.6 / 2015 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

 • 615 bis / 13.08.2015) și prin Regulamentul BNR nr.6 / 2016 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 / 14.10.2016), ;
 • Bazele statisticii teoretice şi economice (C-tin Anghelache, S. Badea, I.Capanu, P. Wagner), Editura Economică 2005;
 • Balanţa de plăţi BPM6 : - subdomeniile : Balanța de plăți, Comerțul internațional cu servicii, Investiții directe principiul direcțional, Datoria externă, Poziția investițională internațională;
 • Balanța de plăți Precizări metodologice : ;
 • Comunicatul de presă lunar BNR Balanța de plăti şi datoria externă : ;
 • Raportul anual privind Balanța de plăti şi poziția investițională internațională a României : ;
 • Publicația anuală Investițiile străine directe în România : ;
 • Metodologiile cercetărilor statistice realizate de Banca Națională a României : ;
 • Angajamentul public al SEBC privind statisticile europene : .
 • Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular