Specialist SSM (CTPSI, RSVTI)
BOSTIK ROMANIA SRL
Buftea
3 zile în urmă
source : EJOBS GROUP

Candidatul ideal

Abilitati si competente necesare :

 • Calități excelente de comunicare interpersonala;
 • Atitudine profesionala si proactivă;
 • Gândire și capacitate de analiză și sinteză;
 • Flexibilitate, deschidere către nou, răbdare;
 • Organizat si cu grad ridicat de responsabilitate;
 • Cunoscător limba engleză nivel mediu
 • Utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
 • Educație și experiență necesară :

  Pregătire obligatorie :

 • Studii superioare tehnice;
 • Curs Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Curs Evaluator risc de accidentare si imbolnavire profesionala;
 • Curs operator RSVTI;
 • Curs cadru tehnic cu atribuții PSI.
 • Constituie avantaj :

 • Curs inspector protecție civila;
 • Curs șef SPSU / SVSU.
 • Experiență : minim 5 ani.

  Descrierea jobului

  Activități specifice funcției de Lucrător SSM, PSI, SU :

 • Asigura implementarea cerințelor legale, de grup si a altor cerințe aplicabile din domeniul SSM, SU, ISCIR informând superiorul direct si alte structuri si funcții relevante.
 • Asigura actualizarea si monitorizarea indeplinirii masurilor din Planul de prevenire si protectie.
 • Asigura suport la realizarea actiunilor de indeplinire a obiectivelor in domeniile SSM / SU / ISCIR.
 • Colaboreaza cu serviciul extern pentru realizarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca și al situațiilor de urgență.
 • Verifică respectarea măsurilor de prevenire și protecție, a procedurilor privind permisele de lucru, LOTOTO și acordă asistență de specialitate în aplicarea și realizarea acestora.
 • Raportează conducerii deficientele constatate.

 • Organizează, documentează și participă la întrunirile Comitetelor de Securitate si Sănătate in Munca.
 • Asigura suport la intocmirea instructiunilor proprii de SSM, a instructiunilor in domeniul SU si a instructiunilor de lucru elaborate de conducatorii locurilor de munca.
 • Administreaza toate activitatile referitoare la repartizarea, dotarea personalului și verificarea echipamentelor individuale de protectie.
 • Asigura implementarea si respectarea cerintelor legale privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
 • Monitorizeaza starea de functionare a echipamentelor de munca in vederea depistarii neconformitatilor si deficientelor in exploatare.
 • Structureaza toate informatiile necesare pentru aplicarea metodologiilor de raportare si informeza superiorul direct si alte structuri si functii relevante.
 • Documenteaza toate activitatile SSM / SU / ISCIR necesare si asigura raportarea catre autoritatile locale.
 • Colecteaza date si informatii in vederea cercetarii incidentelor din aria sa de responsabilitate, participa la investigarea acestora si intocmeste documentatia de cercetare.
 • Participa si efectueaza activiati de monitorizare a contractorilor care presteaza lucrari in aria sa de responsabilitate impreuna cu responsabilii SSM / SU ai contractorilor.
 • Poate decide oprirea activitatii contractorilor in caz semnalare de situatii accidentogene si informeaza de indata responsabilul SSM al contractorului.
 • Asigura suport si consiliere de specialitate tuturor functiilor si structurilor relevante din cadrul companiei.
 • Urmareste identificarea pericolelor si participa la evaluarea riscurilor pentru locurile de munca si activitatile monitorizate.
 • Asigura masurile tehnice privind protectia colectiva a lucratorilor si dotarea cu echipamente tehnice de aparare impotriva incendiilor la toate punctele de lucru din aria sa de responsabilitate.
 • Se asigură de dotarea si funcționarea corespunzătoare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor și ia masurile corespunzătoare pentru remedierea defecțiunilor.
 • Întocmește, completează și reactualizează documentația privind apărarea împotriva incendiilor și se asigură că acestea sunt comunicate, înțelese și însușite de către angajați.
 • Stabilește și urmărește dotarea cu mijloace de prima intervenție corespunzătoare instalațiilor și fiecărui loc de muncă.
 • Asigura instruirea specifica in teren privind măsurile specifice de prevenire și protecție și de apărare împotriva incendiilor, oprește executarea operațiilor pentru care nu s-au luat toate masurile de securitate.
 • Realizează corespunzător și la termen măsurile de primă intervenție împotriva incendiilor.
 • Participa la receptia instalatiilor dupa revizii și intervenții .
 • Controleaza toate locurile de munca, in scopul prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale.
 • Activitati specifice functiei de operator RSVTI :

 • Asigura organizarea activitatilor pentru supravegherea functionarii in conditii de siguranta a echipamentelor sub incidența ISCIR.
 • Supraveghează ca măsurile impuse de legislația in vigoare privind funcționarea, exploatarea, precum si întreținerea si repararea instalațiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR sa fie efectuate in conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice aplicabile.
 • Informeaza ISCIR despre avariile şi accidentele / incidentele produse la recipiente şi instalatii de ridicat si ITM privind evenimentele produse la punctele de lucru, participa la cercetarea acestora
 • Tine evidenţa recipientelor şi instalatiilor de ridicat si păstreaza autorizaţiile de funcţionare si Cartile tehnice ale instalatiilor.
 • Previne accidentele tehnice si incidentele datorate functionarii instalatiilor de ridicat , sub presiune si aparatelor consumatoare de combustibil din aria sa de responsabilitate.
 • Coordoneaza activitatea de verificare si control a instalatiilor sub presiune si de ridicat aflate sub incidenta ISCIR conform reglementarilor legale in vigoare.
 • Efectueaza instruirea, examinarea si autorizarea salariatilor care exercita meseriile ce necesita autorizarea interna / externa ISCIR (stivuitoristi).
 • Participă la efectuarea verificărilor şi încercărilor în vederea autorizării funcţionării sau periodic la scadenţă, a echipamentelor ISCIR, în conformitate cu prescripţiile tehnice ISCIR in vigoare.
 • Întocmeşte planul anual de verificări şi încercări pentru reautorizarea periodica, la scadenţă, a functionarii echipamentelor ISCIR, pe care îl supune aprobării sefului ierarhic si îl înaintează la inspectia teritoriala ISCIR.
 • Urmăreste folosirea recipientelor / echipamentelor ISCIR în condiţii de siguranţă, executarea reviziilor curente, reparaţiilor şi întreţinerii lor permanente, conform normativelor legale şi prescripţiilor tehnice ISCIR.
 • Planifica si participa la examinarea de autorizare a personalului din punct de vedere ISCIR (stivuitoristi) si elibereaza documentele de autorizare.
 • Raportați această lucrare
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular