Auditor superior
Secretariatul General al Guvernului
Timiș, Romania
18 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 23 iulie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 august 2018, ora 10 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611 / 2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere / adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

  1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • 2. Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3.Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 4.Legea nr. 215 / 2001 (republicată) a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. Legea 672 / 2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6. Hotărârea nr. 1086 / 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 • 7. Ordinul 252 / 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
 • 8. Ordinul nr.600 / 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular