Expert Conformitate
NextGen Communications S.R.L
BUCUREȘTI HQ
1 zi în urmă

DIRECŢIAGENERALA

FULLTIME / SENIOR / TELECOMUNICAŢII CONFORMITATE

Responsabilităţileimportante :

 • Identificarea riscului de conformare in domeniiile deactivitate desfasurate in cadrul Companiei, evaluarea, monitorizarea si raportareacatre conducerea Departamentului / Companiei
 • Analizeaza legislatia specifica aplicabila si participala elaborarea, actualizarea si implementarea procedurilor specifice domeniuluide activitate;
 • Urmareste respectarea prevederilor normelor de conformitatein ceea ce priveste activitatea desfasurata in cadrul Companiei si evalueazagradul de risc asociat neconformarii la obligatiile legale;
 • Verifica conformarea cu legile, regulile si standardelenationale si europene in domeniul conformitatii in vederea identificarii,evaluarii, monitorizarii si raportarii catre conducerea Companiei despre risculde conformare;
 • Participa la dezvoltarea / implementarea in cadrulCompaniei a proiectelor in vederea asigurarii conformarii cu legile, regulilesi standardele interne, nationale si europene aplicabile;
 • Acorda consultanta de specialitate, monitorizeaza siraporteaza riscul de conformare in domeniiile de activitate desfasurate incadrul Companiei;
 • Formuleaza propuneri / sesizari in vederea incadrariiclientilor in clasele de risc corespunzatoare;
 • Participa la implementarea si administrarea noilorsolutii IT de monitorizare a clientilor si de management al alertelor. dacaeste cazul
 • Ofiter de Conformitate desemnat cu responsabilitati pe linia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului
 • Actualizarea evidentelor privind entitatile ale caroroperatiuni sunt interzise / supuse autorizarii / aflate sub incidentasanctiunilor
 • Participa la identificarea si actualizareacorespunzatoarea a evidentelor privind persoanele interzise / supuseautorizarii / aflate sub incidenta sanctiunilor ;
 • Desfasurarea unor activitati specifice DirectieiConformitate, activități tip antifrauda;
 • Intocmeste si trimite la timp rapoarte de activitate(zilnice, saptamanale si lunare), precum si a altor situatii cerute deconducerea companiei ;
 • Orice alta responsabilitate corespunzatoare cu pregatireaprofesionala si relevanta pentru postul ocupat, necesara pentru bunafunctionare a activitatii regiunii allocate;
 • Profilul candidatului :

 • Licenţiat in unul din domeniile juridic sau economie;
 • Experienta anterioara in conformitate;
 • Standarde si practici in domeniulconformitatii si al riscurilor operationale;
 • Tehnici de control si monitorizare;
 • Fluent in engleza (scris si vorbit);
 • Abilitati de analiza si sinteza a problemelor;
 • Abilitati de comunicare;
 • Etica profesionala.
 • Numai candidaţiicare corespund cerinţelor poziţiei vor fi contactaţi.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular