Arhitect şef
Secretariatul General al Guvernului
Alba, Romania
7 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile prevederilor art.
 • 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • atestat Registrul Urbaniştilor din România
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 5 ani.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 22 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 februarie 2019, ora 10.00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.
 • Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • Constitutia Romaniei, republicata;
 • Legea nr. 215 / 2001 legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.7 / 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.50 / 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr.839 / 2009 al Ministrului lucrarilor publice,trasporturilor si locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

 • 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.10 / 1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr 184 / 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 932 / 2010 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184 / 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata cu modificarile si completaraile ulterioare;
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611 / 2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere / adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular