Director medical
Secretariatul General al Guvernului
Argeș, Romania
5 zile în urmă

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, cu sediul în Leordeni, strada Coloniei, nr. 106, judeţul Argeş, organizează concurs / examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează :

 • 1 post de director medical.
 • La concurs / examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

  Criteriile generale sunt următoarele :

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-
 • ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionarei, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Criteriile specifice sunt următoarele :

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 • au minimum S ani vechime în specialitatea respectivă.
 • Concursul / examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului

  director al unităţii se va organiza în data de 26.11.2018, ora 12.00 proba scrisă, respectiv data de 29.11.2018, ora 11.

  00 susţinere orală a proiectului de specialitate, ora 12.00 interviul de selecţie, la sediul unităţii.

  Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 19.11.2018, ora 14.00 .

  Bibliografia pentru concurs / examen şi temele cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului de Pneumofitiziologie Leordeni şi se publică pe site-ul spitalului .

  Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul : 0248 / 653.695 jr. Stan Raluca-Mihaela, consilier juridic.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular