Economist
Banca Naţională a României
București, România
1 zi în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • participă la formularea de propuneri pentru Comitetul Național pentru Supraveghere Macroprudențială (CNSM) privind stabilirea, reevaluarea periodică şi urmărirea obiectivelor intermediare ale politicii macroprudenţiale, pentru componentele sistemului financiar aflate în sfera competențelor Băncii Naționale a României (BNR);
 • participă la întocmirea de analize și formularea de propuneri pentru CNSM cu privire la stabilirea și calibrarea instrumentelor macroprudenţiale aplicabile instituțiilor supravegheate de BNR (de ex.
 • amortizoarele de capital), la reevaluarea periodică a acestora, precum şi la recunoaşterea instrumentelor macroprudenţiale similare stabilite de autorităţile din alte state membre;
 • participă la elaborarea de analize și formularea de elemente de poziție pentru CNSM în scopul emiterii de opinii consultative în domeniul politicii macroprudențiale;
 • contribuie la formularea de propuneri de măsuri în vederea prevenirii sau diminuării riscurilor sistemice la adresa stabilităţii sistemului financiar naţional;
 • participă la formularea de propuneri pentru CNSM referitoare la elaborarea sau revizuirea Strategiei privind politica macroprudențială națională stabilită de CNSM;
 • contribuie la formularea punctelor de vedere și elaborarea unor studii de impact privind reglementările și proiectele de reglementări elaborate de Banca Naţională a României, de alte autorităţi publice naționale sau instituții europene și internaționale, care se referă la domeniul politicii macroprudențiale;
 • contribuie la elaborarea Raportului asupra stabilității financiare (cu accent pe capitolul Stabilitatea financiară, cadrul de reglementare și politicile macroprudențiale) și a altor publicații ale Băncii Naționale a României pe problemele specifice serviciului;
 • contribuie la elaborarea Raportului de activitate care va fi publicat anual de către Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială;
 • participă la activitatea de secretariat a Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială;
 • participă, după caz, la activităţile unor grupuri de lucru și comitete / sub-comitete tehnice organizate la nivel naţional sau internaţional în domeniul stabilităţii financiare / politicii macroprudențiale.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • studii de masterat finalizate cu examen de disertație în domeniul științelor economice constituie un avantaj;
 • capacitate de analiză, sinteză, redactare coerentă şi lucru în echipă;
 • cunoştinţe de macroeconomie, finanţe, bănci şi econometrie;
 • cunoaşterea aprofundată a limbii engleze;
 • cunoştinţe de operare pe calculator : cunoştinţe generale de utilizare a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), precum şi de utilizare a unor pachete de programe statistice (de exemplu EViews, R, Stata) şi programe de calcul numeric (de exemplu Matlab);
 • experienţa în analiză cantitativă în domeniul macroeconomic și financiar sau analiză financiară constituie un avantaj.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire conceptuală.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 7 februarie 2020 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Raportați această lucrare
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular