Asistent de Cercetare Științifică (ACS)
NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MECHATRONICS AND MEASUREMENT TECHNIQUE
Bucharest, Romania
3 zile în urmă
source : Euraxess

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării INCDMTM București, Șos. Pantelimon, Nr.

6-8, Sect. 2, 021631, organizează concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de Cercetare Ştiințifică (ACS) în cadrul Proiectului complex Contract nr.

77PCCDI / 2018 cu titlul : " Implementarea tehnologiilor aditive în fabricarea componentelor complexe şi suprasolicitate - DigiTech " .

The National Institute of Research and Development in Mechatronics and Measurement Technique (INCDMTM), Bucharest, 6-8 Pantelimon Street, 2nd district, organizes competitions for the position of Scientific Research Assistance (ACS) within the complex Project Contract no.

77PCCDI / 2018 with the title : " Implementation of technologies in the manufacture of complex and overloaded components - DigiTech " .

Offer Requirements

 • REQUIRED LANGUAGES ROMANIAN : Good ENGLISH : Good
 • Skills / Qualifications

 • Disponibilitate de angajare cu normă întreagă pe perioadă determinată;
 • Cunoştinţe de cercetare inginerească, inovare şi proiectare în domeniul echipamentelor medicale, al dispozitivelor şi în cel al materialelor cu proprietăţi specifice aplicaţiilor medicale;
 • Cunoştinţe practice de operare / programare / tehnici de proiectare / executie 3D CAD / CAM (Exemplu : SolidWorks, MIMICS etc.);
 • Cunoştinţe privind materialele şi tehnologiile specifice dispozitivelor medicale,
 • Abilităţi în redactarea de rapoarte şi / sau lucrări ştiinţifice în domeniul de interes al INCDMTM,
 • Să cunoască la nivel avansat o limbă străină de circulaţie internaţională.
 • Available for full-time employment for a fixed period
 • Knowledge of engineering research, innovation and design in the field of medical equipment, devices and materials with specific properties for medical applications
 • Practical knowledge of 3D CAD / CAM operating, programming, design techniques and 3D CAD / CAM executions (eg : SolidWorks, 3D Medical Image Processing Software- Mimics etc.)
 • Knowledge of medical devices specific materials and technologies
 • Ability to write reports and / or scientific papers in the field of interest of INCDMTM
 • To have a proficiency in a foreign language of international circulation.
 • Raportați această lucrare
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular