Marketing TitleSudor Senior - Senior Welder - Campina
Weatherford
CIMPINA, RO
3 zile în urmă

Despre Weatherford

Weatherford este una dintre cele mai importante companii de servicii in industria de petrol si gaze. Cu activitate în mai mult de 80 de țări, Compania răspunde provocărilor industriei energetice cu o echipa globală de talente de aproximativ 20.

000 de membri și 600 de locații, care includ servicii, cercetare și dezvoltare, instruire și instalații de fabricație. Accesați weatherford.

com pentru mai multe informații sau conectați-vă pe LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, sau YouTube.

Privim spre viitor cu o viziune clară și o misiune puternică.

Scopul nostru este de a aborda provocarile cu care se confruntă industria, de a revoluționa industria petroliera cu tehnologie digitală, soluții integrate și talent de talie mondială.

Acceptăm orice provocare în beneficiul companiei noastre, al industriei noastre și al lumii. Leadership-ul nostru tehnologic oferă soluții care se ridică la orice asteptari, furnizează cele mai bune rezultate în fiecare operațiune și oferă putere tuturor clienților.

Weatherford oferă compensații competitive, un program cuprinzător de beneficii și oportunități pentru formare continuă și dezvoltare în carieră.

Weatherford este un angajator care ofera egalitate de șanse Femeii / minorităților / veteranilor / persoanelor cu dizabilități și acordă considerare pentru angajare solicitanților calificați fără a ține cont de rasă, culoare, religie, vârstă, sex, orientare sexuală, identitate de gen, origine națională, handicap sau statut de veteran protejat.

English : About Weatherford

About Weatherford

Weatherford is the leading wellbore and production solutions company. Operating in more than 80 countries, the Company answers the challenges of the energy industry with its global talent network of approximately 20,000 team members and 600 locations, which include service, research and development, training, and manufacturing facilities.

Visit weatherford.com for more information or connect on LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, or YouTube.

We’re looking to the future with a clear vision and a strong mission.

Our goal is to address the headwinds facing the industry, revolutionize the oilfield with digital technology, integrated solutions, and world-class talent.

We accept every challenge for the benefit of our Company, our industry, and the world. Our technology leadership delivers solutions that rise to every occasion, supply the best outcomes in each operation, and give power to all customers.

Weatherford offers competitive compensation, a comprehensive benefits program and opportunities for on-going training and career development.

VEVRAA Federal Contractor Priority Referral Requested.

Weatherford is an Equal Opportunity Employer Females / Minorities / Veterans / Disabled and gives consideration for employment to qualified applicants without regard to race, color, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or protected veteran status.

Cerințe cheie :

Experiență 7-9 + ani de experiență conexăDiploma tehnică de învățământ sau liceu Certificat de sudură la lucru la caldAbilitatea, cunoștințele și experiența procesului de sudare și a materialelor (de preferință în industria petrolului) Cunoștințe bune de lucru privind fabricarea echipamentelor din materii prime Trebuie să fie capabil să utilizeze și să citească instrumente de măsură de bază Înțelegerea de bază a metalurgiei Cunoștințe de bază despre condițiile de lucru în gura putuluiTrebuie să fie capabil să citească și să înțeleagă planurile Trebuie să poată citi, interpreta și crea desene Trebuie să poată suda mai multe procese.

Lucru in echipă și bune abilități de comunicare. Poate fi solicitat sa lucreze conform unui program in ture

English : Key Requirements :

Key Requirements :

Experience 7-9+ years of related experienceEducation Technical or High School Diploma Hot Work Welding CertificateAbility, knowledge and experience of welding process and materials (preferably in petroleum industry) Good working knowledge of fabricating equipment from raw materials Must be able to use and read basic measuring tools Basic understanding of metallurgy Basic knowledge of down-hole working conditionsMust be able to read and understand blueprints Must be able to read, interpret and create drawings Must be able to weld multiple processes.

Team player & good communications skills. Required to work on a 24 hours call basis (during the scheduled shifts)

Qualifications

Specificații de poziție :

 • Intelege și să respecta toate regulile de siguranță și politicile companiei Weatherford.
 • Ghidează manual electrodul sau pistolul de-a lungul liniei de sudură, menținând lungimea arcului și viteza de mișcare pentru a forma adâncimea specificată a fuziunii și a talonului, după cum se consideră din culoarea metalului, sunetul sudurii și mărimea bății topite.
 • Suduri în poziții plane sau orizontale

 • Curăță sau degresează îmbinarea sau piesa de prelucrat
 • Reparara piesele sparte sau crăpate prin umplerea găurilor
 • Curăță excesul de sudură, zgură și spumă
 • Selectează torța, vârful tortei, tija de umplere și fluxul, conform specificațiilor din tabelul de sudură sau tipului și grosimii metalului
 • Conectează supapele și furtunurile de reglare la buteliile de oxigen și combustibil, precum și la butelia de sudură. Întoarce supapele de reglare pentru a activa fluxul de gaze, a lămpilor de incendiu și a regla amestecul de gaz și presiune, pentru a obține flacara dorită.
 • Cunostinte de tehnici de sudura MIG si TIG
 • English :

  Position Specifications :

 • Responsibility for joining and severing metals in beams, girders, vessels, piping and other metal components, makes metal parts used in construction and manufacturing plants, and weld parts, tools, machines and equipment.
 • Read blueprints, layouts and work orders.
 • Know multiple welding types
 • Works assignments carried out to the highest quality level.
 • Implement and maintain all Weatherford Policies and Procedures.
 • Understand and comply with quality management and ISO systems.
 • Must understand and comply with all safety rules, quality system, and company policies of Weatherford.
 • Weld Conductor pipes with Float Shoe or Connector.
 • Fabricates equipment from raw material.
 • Weld Conductor pipes with Float Shoe or Connector.
 • Flames cut, welds, hard banding and fabricates structures to applicable specifications.
 • Works assignments carried out to the highest quality level.
 • Performs various other duties assigned by supervisor within the physical constraints of the job
 • Know and understand Weatherford Quality Policy and comply with all requirements of the Quality Systems Manual, Operating and Technical Procedures and Workplace Instructions.
 • Must understand and comply with all safety rules and company policies of Weatherford.
 • Work assignments carried out to the highest quality level.
 • Perform various other duties and activities as assigned by supervisor within the physical constraints of the job.
 • Knowledge of MIG and TIG Welding Procedures
 • Raportați această lucrare
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular