Auditor intern
Banca Naţională a României
Bucureşti, Romania
2 zile în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • participă la misiuni de audit intern (de asigurare, de consultanță sau de investigație, inclusiv de natură IT&C) efectuate la structurile organizatorice din BNR și la entități externe la care BNR deține interese;
 • informează superiorul ierarhic asupra eventualelor indicii despre existența fraudelor pentru aplicarea procedurilor legale;
 • participă la constituirea / actualizarea universului de audit al BNR, inclusiv de natură IT&C, la solicitarea superiorului ierarhic;
 • participă la elaborarea metodologiei de lucru pentru activitatea de audit intern, inclusiv de natură IT&C, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile, la solicitarea superiorului ierarhic;
 • participă la elaborarea materialelor care privesc activitatea direcției, la solicitarea superiorului ierarhic.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă al următoarelor instituții de învățământ superior : Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sau echivalent, Facultatea de Automatică şi Calculatoare sau echivalent, Facultatea de Inginerie Aerospațială sau echivalent, Facultatea de Matematică și Informatică sau echivalent, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică sau echivalent sau absolvent cu examen de licenţă al altor facultăți cu profil tehnic sau în domeniul ştiinţelor economice;
 • deținerea unei certificări internaționale în domeniul auditului (CISA, CIA, ISO 27000, COBIT, CISSP ș.a.) sau IT&C (CISCO) constituie un avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator : pachetul Microsoft Office;
 • cunoașterea limbii engleze;
 • experiență profesională în domeniului auditului intern de minimum 1 an, dovedită cu documente;
 • experiență în domeniul auditului IT sau în domeniul IT&C constituie un avantaj;
 • capacitate de analiză, sinteză, redactare, comunicare.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • managementul relațiilor strategice.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 19 decembrie 2018 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 10 ianuarie 2019 .

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • Obiectivele auditului IT;
 • Standardele internaționale care stau la baza activității de audit IT;
 • Securitatea IT;
 • Administrarea resurselor IT (rețele, baze de date, sisteme, procese);
 • Componentele principale ale unui sistem informatic;
 • Noțiuni de auditare a sistemelor SWIFT.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Standardele internaționale de audit intern ale The Institute of Internal Auditors (IIA) ();
 • Standardele internaționale pentru activitatea de audit și codul de etică emise de The Information Systems Audit and Control Association (ISACA) ();
 • Standard general recunoscut și aplicat privind controlul și securitatea sistemelor informaționale Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) ();
 • Standardele ISO 27001, 27002 și 27005 privind tehnologia informației; Tehnici de securitate; Cod de bună practică pentru managementul securității informației;
 • Managementul riscurilor de securitate IT;
 • SWIFT audit guidelines;
 • Sistemele de control intern în instituțiile bancare - Banca Reglementelor Internaționale ().
 • Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular