Director general adjunct
Secretariatul General al Guvernului
București, Romania
7 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-
 • una dintre ramurile de ştiinţă : economice, juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 7 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 01 octombrie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 octombrie 2018, ora 10 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • dosar143anfp

  Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • Constituţia României;
 • Legea nr. 188 / 1999, Republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7 / 2004, Republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, Republicată, Legea societăţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, Republicată, privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; CARTEA I Despre persoane, Titlul 1 Dispoziţii generale (art.

  25-33) şi Titlul 4 Persoana juridică (art.187-251); CARTEA a III-a Despre bunuri, Titlul 2 Proprietatea privată, Capitolul 1 Dispoziţii generale (art.

 • 555-566), Titlul 3-Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată (art. 693-772) şi Titlul 6 Proprietatea publică (art. 858-875);
 • Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

 • 111 / 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-

 • teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 34 din 22 ianuarie 2009, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1718 / 2011 din 3 martie 2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului cu modificările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular