Asistent director
Banca Naţională a României
București, România
3 zile în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • asigură fluxul informațional între direcție și exteriorul băncii, precum și între direcție și celelalte structuri organizatorice ale BNR;
 • îndeplinește activitățile zilnice de secretariat;
 • asigură necesarul de protocol pentru organizarea întâlnirilor la care participă reprezentanții direcției (rezervă sala, elaborează documentația specifică, primește invitații etc.);
 • elaborează şi / sau redactează, la solicitarea conducerii direcției, documente specifice, atât în limba română, cât şi în limba engleză, respectând formatul standard al documentelor BNR;
 • gestionează programarea / efectuarea concediilor de odihnă ale salariaților din cadrul direcției;
 • întocmește pontajul electronic al salariaților direcției.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • experiență profesională în domeniu constituie un avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator : utilizarea pachetului Microsoft Office, Internet;
 • cunoașterea aprofundată a limbii române;
 • cunoașterea limbii engleze.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 11 martie 2020 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Raportați această lucrare
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular