Inginer de sistem, specializat în servere, sisteme de operare, sisteme de stocare a datelor şi aplicaţii specifice
Banca Naţională a României
Târgu Jiu, Romania
17 zile în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • instalarea, configurarea şi monitorizarea infrastructurilor specifice centrelor de date (servere fizice / virtuale, sisteme de stocare a datelor, sisteme de backup şi arhivare, sisteme de operare pentru reţea, servicii de director, medii de virtualizare, sisteme de poştă electronică, aplicaţii specifice de monitorizare, backup şi arhivare, sisteme de securitate);
 • instalarea de staţii de lucru, sisteme de operare desktop, clienţi de conectare în reţea, aplicaţii de uz general, imprimante, etc;
 • implementarea măsurilor şi a politicilor de securitate pentru infrastructura administrată;
 • asigurarea suportului tehnic de nivel 2 pentru infrastructura administrată şi asigurarea interfeţei cu personalul companiilor care asigură servicii de suport;
 • colaborarea la selecţionarea produselor sau a serviciilor de pe piaţă, în vederea achiziţionării;
 • întocmirea de studii şi propuneri în vederea dezvoltării sistemului informatic al instituţiei.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • absolvent al următoarelor instituţii de învăţământ superior : Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sau echivalent, Facultatea de Automatică şi Calculatoare sau echivalent, Facultatea de Inginerie Aerospaţială sau echivalent, Facultatea de Matematică și Informatică sau echivalent, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică sau absolvent al altor universităţi cu profil tehnic;
 • cunoştinţe de configurare şi depanare a infrastructurilor hardware specifice centrelor de date (arhitecturi de tip server, sisteme de stocare a datelor, arhitecturi redundante de tip cluster, sisteme de backup şi arhivare);
 • cunoştinţe privind instalarea, configurarea şi administrarea sistemelor de operare la nivel enterprise;
 • cunoştiinţe privind instalarea, configurarea şi administrarea serviciilor de Active Directory, DNS, DHCP, file server, print server la nivel enterprise;
 • cunoştinţe de bază LAN / WAN reprezintă un avantaj;
 • cunoştinţele privind administrarea mediilor de virtualizare;
 • cunoştinţe privind administrarea sistemului de mesagerie electronică (MS Exchange Server) sau a sistemelor de operare tip Unix reprezintă un avantaj;
 • disponibilitatea de a lucra în 2 schimburi operative şi de deplasare în delegaţii;
 • cunoaşterea limbii engleze.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 26 februarie 2019 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 7 martie 2019 .

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • Componenţa calculatoarelor personale tip IBM PC şi noţiuni de depanare a acestora;
 • Configurarea şi depanarea hardware a arhitecturilor de tip server;
 • Instalarea şi depanarea sistemelor de operare MS Windows desktop;
 • Instalarea şi administrarea sistemelor de operare pentru reţea MS Windows Server;
 • Suita de protocoale de comunicaţie TCP / IP;
 • Proiectarea şi întreţinerea reţelelor locale de calculatoare : infrastructura fizică pasivă, echipamente active;
 • Administrarea sistemului de mesagerie electronică MS Exchange Server sau a sistemelor de operare Linux.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Modernizarea şi repararea calculatorului pentru toţi Editura Teora cod 384;
 • Andrew S.Tanenbaum Reţele de calculatoare (ediţia a 4-a);
 • Introducing Windows 10 For IT Professionals Ed Bott;
 • Windows Server 2012 by Mitch Tulloch
 • Windows Server 2012 R2 Inside Out : Configuration, Storage, & Essentials (9780735682672), by William R. Stanek.
 • Mastering Microsoft Exchange Server 2013 David Elfassy
 • Administrarea sistemului Linux, Vicki Stanfield, Roderick W. Smith, Editura Teora.
 • Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular