Inginer consultant cu funcția de control acces și calitate, Direcția suport și calitate, Departamentul tehnologii informaționale
Banca Naţională a Moldovei
Chișinău, RO
46 zile în urmă
source : Târgul de Cariere

Cerințe față de candidați :

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
 • Experiență generală în domeniul TIC de cel puțin 1 an;
 • Competențe lingvistice : cunoașterea fluentă a limbii de stat și cunoașterea avansată a limbii engleze;
 • Abilități organizatorice și de lucru în echipă; gândire ordonată și constructivă, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 • posedarea abilităților de comunicare eficientă verbală și în scris; abilități de întocmire calitativă a documentației metodologice și normative;
 • de analiză și formulare a concluziilor;
 • Responsabilitate, obiectivitate, receptivitate la idei noi, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă.
 • Cerințe suplimentare (vor constitui un avantaj) :

 • Preferabil media pentru examenul de licență și pentru anii de studii 8
 • Experiență specifică în domeniiul Administrare SI;
 • Cunoștințe privind administrarea : Active Directory Users and Computrers, Microsoft PrintServer, Windows Server Update Service, Servicii de Protecție Antivirus;
 • Utilizarea tehnologiilor de virtualizare a desktopurilor și aplicațiilor (Citrix, Microsoft),
 • Cunoașterea practicilor internaționale în domeniul TI, Managementul Serviciilor IT, Securitatea Informației (ITIL, ISO27001).
 • Deținerea certificatelor, sau cunoașterea metodologiilor de referință în domeniul TIC (Microsoft, Citrix, etc.).
 • Principalele atribuții :

 • Gestionarea identității, accesului autorizat și securizat la SI
 • Înregistrarea identității în SI, acordarea, gestionarea, monitorizarea și revizuirea periodică a accesului la la resursele SI BNM pentru utilizatori;
 • Crearea profilelor pentru aplicații noi, înnoirea și optimizarea celor existente, inventarierea, urmărirea lor și furnizarea de informații necesare la necesitate;
 • Elaborarea ghidurilor de exploatare (instrucțiuni, îndrumare, recomandări, etc.) ce vor asigura utilizarea corectă și eficientă a resurselor utilizate.
 • Monitorizarea Serviciului de Protecție Antivirus (PAV) și Serviciului de Update al Sistemelor de Operare și a produselor Software Microsoft (WSUS) pentru menținerea unui grad înalt de protecție la accesarea SI de pe resursele exploatate de utilizatorii BNM.
 • Menținerea evidenței materiale a resurselor software IT, managementul procesului de inventariere a componentelor și modulelor soft în exploatare IT;
 • Înregistrarea și darea în exploatare a resurselor software IT achiziționate ; scoaterea din exploatare la finele ciclului de viață;
 • sau transmiterea către alte instituții a resurselor IT convenite;
 • Monitorizarea indicelor de performanță a resurselor SI BNM;
 • Monitorizarea nivelului de accesibilitate și performanță a serviciilor în exploatare utilizatorilor SI BNM.
 • Crearea rapoartelor de disponibilitate a serviciilor și a indicelor de performanță a lor.
 • Agrearea, ajustarea nivelului de performanță și disponibilitate serviciilor cu subdiviziunile BNM.
 • Monitorizarea utilizării resurselor SI BNM aflate în exploatare de către utilizatori;
 • Înregistrarea și analiza solicitărilor privind comoditatea, timpul de răspuns și viteza de lucru al aplicațiilor, sistemelor, resurselor;
 • Consolidarea și sistematizarea solicitărilor, crearea propunerilor pentru implementare, dezvoltare, upgrade sau includerea în planul pentru achiziții a soluțiilor necesare.
 • Termen-limită extins : 4 mai 2018 .

  În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici : http : / / www.bnm.md / ro / content / cv-online, formularul CV-

  ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa : bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

  Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și / sau instituțiile respective.

  Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular