Inginer de sistem, specializat în securitate IT
Banca Naţională a României
Târgu Jiu, Romania
2 zile în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • punct unic de contact pentru raportarea și înregistrarea incidentelor de securitate cibernetică;
 • monitorizarea continuă și trierea alertelor și avertizărilor de securitate cibernetică;
 • evaluarea inițială a alertelor și avertizărilor de securitate cibernetică;
 • înregistrarea și prioritizarea incidentelor de securitate cibernetică în sistemul ticketing;
 • colectarea și diseminarea datelor în vederea definirii contextului necesar efectuării investigației incidentelor de securitate cibernetică;
 • monitorizarea vulnerabilităților și amenințărilor de securitate cibernetică;
 • elaborarea rapoartelor privind incidentele de securitate cibernetică;
 • comunicarea cu utilizatorii afectați de incidentele de securitate cibernetică;
 • comunicarea cu organe specializate în investigații, entități CERT naționale / sectoriale și parteneri externi afectați în cazul confruntării cu incidente de securitate cibernetică;
 • administrarea drepturilor de acces la resursele sistemului informatic.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență la una din următoarele facultăți : Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației sau echivalent, Facultatea de Automatică și Calculatoare și echivalent, Facultatea de Inginerie Aerospațială sau echivalent, Facultatea de Matematică și Informatică sau echivalent, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică sau absolvent al altor universități cu profil tehnic;
 • cunoștințe privind sisteme de operare și servicii uzuale de rețea (LDAP, DNS, DHCP, poștă electronică, file & print server) la nivel enterprise;
 • cunoștințe privind protocoalele de comunicații uzuale utilizate în rețele de tip LAN, WAN;
 • cunoștințe privind sisteme de management al identității utilizatorilor;
 • cunoștințe privind procesul de investigare a incidentelor de securitate cibernetică;
 • cunoștințe privind evaluarea vulnerabilităților și a amenințărilor de securitate;
 • cunoștințe privind sisteme de securitate cibernetică la nivel enterprise (SIEM, IDS / IPS, firewall, anti-virus / anti-
 • malware, anti-spam etc.) constituie un avantaj;
 • experiență în utilizarea sistemelor de ticketing constituie un avantaj;
 • deținerea unor certificări tehnice valide în domeniul de specializare constituie un avantaj;
 • disponibilitatea de a lucra în 2 schimburi operative, precum și de deplasare în delegații;
 • cunoașterea limbii engleze.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 21 noiembrie 2018 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • adeverinţă de la locul de muncă sau de la locurile de muncă din ultimii 3 ani, din care să rezulte că nu a produs pagube;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 28 noiembrie 2018 .

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • Fundamentele rețelelor de comunicații : clasificare, topologii, protocoale și arhitecturi de rețele de date;
 • Modelul arhitectural ISO-OSI;
 • Instalarea și depanarea sistemelor de operare MS Windows Desktop;
 • Instalarea și administrarea sistemelor de operare pentru rețea MS Windows Server;
 • Suita de protocoale de comunicație TCP / IP;
 • Proiectarea și întreținerea rețelelor locale de calculatoare : infrastructura fizică pasivă, echipamente active;
 • Administrarea vulnerabilităților și a incidentelor de securitate cibernetică.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Rathbone, Andy - Modernizarea și depanarea calculatoarelor pentru toți, Editura Teora;
 • Bott, Ed - Introducing Windows 10 for IT Professionals;
 • Tannebaum, Andrew S. - Rețele de calculatoare (ediția a 4-a);
 • Tulloch, Mitch - Windows Server 2012 ;
 • Stanek, William R. - Windows Server 2012 R2 Inside Out : Configuration, Storage & Essentials (9780735682672);
 • National Institute of Standards and Technology (NIST) - Creating a Patch and Vulnerability Management Program;
 • National Institute of Standards and Technology (NIST)- Computer Security Incident Handling Guide.
 • Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular