Inspector
Banca Naţională a României
București, România
4 zile în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • participă la pregătirea, desfăşurarea şi finalizarea acţiunilor de inspecţie la faţa locului în baza programului de inspecţie anuală, aprobat de conducerea Băncii Naţionale a României, la instituţiile care intră în sfera de competenţă a Băncii Naționale a României;
 • elaborează / participă la elaborarea rapoartelor de supraveghere, conform procedurilor de lucru aprobate de conducerea Băncii Naţionale a României, cu specificarea încadrării aspectelor constatate în actele normative incidente, şi identifică principalele aspecte de risc în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului şi a implementării sancţiunilor internaţionale;
 • analizează, propune şi elaborează răspunsuri la eventualele obiecţiuni formulate la constatările consemnate în rapoartele de supraveghere;
 • elaborează / participă la elaborarea notei de sinteză care cuprinde principalele aspecte consemnate în raportul de supraveghere şi propune conducerii Direcției supraveghere și conducerii Băncii Naționale a României măsuri de remediere a deficienţelor constatate și sancțiuni;
 • cooperează cu autorităţi de supraveghere din alte state la realizarea de acţiuni de inspecţie la instituţii sau sucursale ale instituţiilor persoane juridice străine.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în științe economice, cu precizarea că pentru absolvenții Sistemului Bologna sunt necesare și studii de master finalizate cu examen de dizertație;
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • cunoştinţe de operare în domeniul informatic : editare texte, tabele, utilizare Internet, prelucrare baze de date (ex.
 • Microsoft Access) etc.;
 • să nu fi făcut obiectul vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu o sancţiune din partea unei autorităţi din domeniul financiar-bancar;
 • disponibilitatea de a face deplasări în ţară şi în afara ţării.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • gândire operațională.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 12 martie 2020 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Raportați această lucrare
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular