Revenire la ANUNŢUL pentru ocuparea prin concurs a unui număr de 11 posturi vacante de ofiţer de poliţie, existente în statele de organizare ale Direcţiei Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale din cadrul I.G.P.R., ale D.G.P.M.B. și ale I.P.J. Alba, Botoșani, Călărași, Ilfov, Mehedinți, Neamț și Tulcea și a 3 posturi vacante de agent de poliție existente în statele de organizare ale D.G.P.M.B. și a I.P.J. Cluj prin modalitatea încadrării directe
Politia Romana
Bucureşti, Romania
1 zi în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 360 / 2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului m.a.i.

 • nr. 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;
 • În revenire la anunțul privind ocuparea unui număr de 11 (unsprezece) posturi vacante de ofiţer de poliţie, existente în statele de organizare ale Direcţiei Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ale inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Botoșani, Călărași, Ilfov, Mehedinți, Neamț și Tulcea și a 3 (trei) posturi vacante de agent de poliție existente în statele de organizare ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj prin modalitatea încadrării directe a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor scoase la concurs, vă comunicăm faptul că la Secțiunea II- Condiții de participare, lit f), respectiv studii corespunzătoare cerințelor postului pentru care candidează, se modifică și va avea următorul conținut :

  Secţiunea a-II-a Condiţii de participare

  f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv :

 • Pentru posturile de ofițer de poliție de la Biroul Afaceri Europene din cadrul Direcţiei Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, de la Direcția Generală de Poliție a Muncipiului București , precum și pentru posturile din cadrul inspectoratelor de poliție județene Alba, Botoșani, Călărași, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Tulcea :
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre următoarele profiluri / domenii de licenţă / specializări :
 • Economie / ştiinţe economice (toate specializările / domeniile de licenţă), ştiinţe ale comunicării / jurnalistică, ştiinţe administrative, ştiinţe politice, relaţii internaţionale, istorie, filolosofie, filologie (toate specializările / domeniile de licenţă);
 • studii superioare de lungă durată, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna ), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii de licenţă (toate specializările / programele de licenţă) :
 • Științe administrative, ştiinţe politice, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, istorie, studii culturale, filosofie, administrarea afacerilor, contabilitate, economie, finanţe, management, marketing, economie şi afaceri europene, cibernetică, statistică şi informatică economică, limbă şi literatură, limbi moderne aplicate.
 • să cunoască limba engleză nivel minim B2 conform Cadrului European de Referință în domeniul Limbilor Străine, dovedit prin certificat de competență lingvistică / atestat / autorizație (valabil / ă) de cunoscător, cu excepția absolvenților de studii universitare cu diplomă de licență în domeniul limbii engleze.
 • Pentru posturile de agent de poliție de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj , studiile corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, solicitate în anunț, rămân valabile.

  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular