Agent de service à la clientèle niveau 2
Franco Jobs
Bucuresti, Romania
13 zile în urmă

Agent deservice à la clientèle niveau 2

Grupul ista este unul din principalii furnizorii internaţionali deservicii şi soluţii de eficienţă energetică pentru clădiri rezidenţiale şicomerciale.

Este principalul furnizor internaţional de servicii în domeniulcontorizării şi calculului energiei termice, apei şi ale altor costuriauxiliare.

ista caută o persoană cu o bună cunoaștere a limbii franceze (vorbitși scris), care să ocupe poziția Analistservicii client nivel 2.

Responsabilitățileprincipale ale rolului sunt

 • Verificarea,analiza și soluţionarea reclamaţiilor clienţilor referitoare la calcululconsumurilor de căldură şi transmiterea în scris a detaliilor corespunzătoare cătreClient;
 • Informareaclienților în scris cu privire la aspectele generale legate de calculul consumuluide căldură;
 • Aplicarea legislaţiei franceze îndomeniul contorizării căldurii;
 • Crearea,completarea și modificarea bazei de date prin introducerea în programulspecializat de calcul a datelor înscrise în fișele de montaj și documenteleanexate acestora, conform procedurilor agreate cu fiecare client ista;
 • Integrareași validarea citirilor în sistemul specializat de calcul ;
 • Calcululcoeficienților radiatoarelor şi integrarea lor în sistemul de calcul conformprocedurilor;
 • Efectuareacalculelor pentru determinarea consumurilor individuale, conform proceduriloragreate cu fiecare client ista.
 • Calificări și competențe necesare :

  Pentru acest post este necesară cunoașterealimbii franceze la nivel avansat, mai ales partea scrisă. De asemenea suntnecesare cunoștințe bune de utilizare a calculatorului.

  Autonomia, rigurozitatea, capacitatea decomunicare împreună cu competențele de bază în matematică sunt indispensabilepentru îndeplinirea resonsabilităților rolului.

  Noi oferim un mediu de lucru plăcut șistabil, contract de muncă pe durată nedetrminată, un salariu atractiv.

  Dacă sunteți interesați, vă invităm să netransmiteți CV în limba franceză.

  DepunereaCV-ului dvs ca răspuns la anunțul de recrutare al companiei noastre reprezintăacceptul dvs referitor la termenii recrutării expuși mai jos și solicitareaunui loc de muncă la iSS România.

  În legătură cu această solicitare, conformprevederilor legislației muncii în vigoare, iSS România poate colecta de la dvsurmătoarele date personale : nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-

  mail,parcursul educațional, instruire și experiență anterioară de muncă, recomandăride locuri de muncă, certificări. Anumite posturi pot necesită, de asemenea,informații despre țara dvs de cetățenie sau statutul dvs legal în România, dacăeste cazul.

  iSS România utilizează aceste date personale pentru a procesacererea dvs de angajare. În cazul în care nu sunteți selectat pentru interviusau angajare, datele Dvs personale vor fi șterse din banca de date iSS Romaniaîn termen de 3 ani de la încheierea procesului de recrutare.

  iSS România permite accesul la aceste datenumai în scopuri legate de cererea dvs de angajare și ia măsuri de securitatepentru a le proteja de accesul neautorizat.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular