ANUNŢ! Programare evaluare medicală. În atenția candidaților înscriși la concursurile organizate la nivelul I.G.P.R. pentru ocuparea unor posturi de ofițeri/agenţi de poliție, prin modalitatea încadrării directe.
Politia Romana
Bucureşti, Romania
9 zile în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (22) și alin. (3) din Legea nr. 360 / 2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinul M.

 • A.I. nr. 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale MAI;
 • Cu data prezentului anunț, se publică listele nominale cu candidații înscriși la concursurile organizate de Inspectoratul General al Poliției Române pentru încadrare directă a unor posturi de ofițer sau agent de poliție vacante, a căror recrutare a fost realizată de către Direcția Management Resurse Umane din I.

  G.P.R., declarați apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop sau pentru care, în urma declarațiilor pe proprie răspundere, s-

  a făcut dovada aptitudinii psihologice, planificați să susțină evaluarea medicală.

  În vederea eficientizării activității de evaluare medicală, după consultarea structurii de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții în domeniu, s-

  a stabilit că prezentarea candidaților care efectuează evaluarea medicală în București, în scopul începerii evaluării medicale se va realiza planificat, pe zile, astfel încât să se evite aglomerarea unității medicale competente și să se creeze un cadru organizatoric adecvat necesar finalizării de către toți candidații a fișelor medicale tip.

  Planificarea pe zile este prevăzută în anexa la prezentul anunț, sens în care adresăm rugămintea tuturor candidaților să se conformeze planificării, să aibă o conduită civilizată și să respecte întocmai recomandările personalului medical de specialitate.

  Din punct de vedere al competenței de realizare a evaluării medicale, candidații se vor prezenta la unitatea medicală care deservește unitatea de poliție în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant pentru care candidează.

  Astfel, pentru candidații înscriși la concurs pe posturile structurilor Inspectoratului General al Poliției Române, cu sediul în municipiul București și Ilfov, evaluarea medicală se realizează de către personalul medical de specialitate din cadrul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu dr.

  Nicolae Kretzulescu , cu sediul în București, strada Mihai-Vodă nr. 17, sector 5.

  Candidații înscriși pe posturile vacante din structurile Inspectoratului General al Poliției Române, cu sediul în teritoriu, se vor prezenta, în perioada stabilită în anunțul de concurs pentru evaluarea medicală, la sediul centrelor medicale județene care deservesc unitățile și structurile în care se regăsesc posturile vacante pentru care candidează, așa cum s-

  a menționat anterior. De exemplu, un candidat înscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant la Brigada Operațiuni Speciale Cluj-

  Napoca Serviciul Operațiuni Speciale Maramureș va efectua evaluarea medicală la Centrul Medical Județean Maramureș al M.A.

  I., sau un candidat înscris la Brigada Operațiuni Speciale București Serviciul Operațiuni Speciale Giurgiu va efectua evaluarea medicală la Centrul Medical Județean Giurgiu al M.

  A.I., sau un candidat înscris la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice va efectua evaluarea medicală la Centrul Medical Județean Constanța al M.A.I.

  Pentru a veni în sprijinul candidaților, în anexa la prezentul anunț este prevăzut județul unde își are sediul structura în care este prevăzut postul scos la concurs, astfel încât fiecare candidat să se prezinte la unitatea medicală județeană care deservește structura respectivă.

  În privința termenului de finalizare a activității, menționăm că la concursurile organizate de I.G.P.R., unde sunt stabilite două sau trei probe de concurs și la care, inițial, s-

  a stabilit ca termen-limită de depunere a fișelor medicale-tip data de 21.02.2018, acest termen se prorogă până vineri, 23.02.2018.

  Pentru candidații înscriși la concursurile organizate de I.G.P.R. unde este stabilită o singură probă de concurs, termenul stabilit inițial rămâne același, respectiv miercuri, 07.03.2018 .

  Din aceste motive, dintre candidații care efectuează evaluarea medicală în municipiul București au fost planificați, cu prioritate, candidații înscriși la concursurile cu două sau trei probe de concurs, întrucât aceștia trebuie să finalizeze activitatea mai devreme.

  În anexa la prezentul anunț, în dreptul candidaților este specificată data până la care trebuie să încheie activitatea și să depună fișa medicală-

  tip, după această dată dosarele nemaiputând fi completate cu acest document, situație în care se va constata invalidarea candidaturii.

  În privința modului în care se va realiza completarea dosarelor de recrutare, precizăm următoarele :

 • Pentru candidații care efectuează evaluarea medicală în municipiul București, în cadrul C.M.D.T.A. dr. Nicolae Kretzulescu , fișele medicale-
 • tip, încheiate cu avizul apt medical , vor fi preluate direct de către reprezentanții Direcției Management Resurse Umane de la unitatea medicală respectivă, până la cel târziu 23.

 • 02.2018 sau 07.03.2018, în funcție de tipul concursului , în scopul eficientizării fluxului documentelor, și vor fi depuse, prin grija secretarilor comisiilor de concurs, în dosarele de recrutare;
 • Pentru candidații care efectuează evaluarea medicală la centrele medicale județene corespondente structurilor în care se regăsesc posturile vacante pentru care candidează, acestora le revine obligația și întreaga responsabilitate pentru depunerea fișelor la Direcția Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române, cu sediul în strada Mihai-
 • Vodă nr. 6, sector 5 București, cu respectarea termenelor de 23.02.2018 sau 07.03.2018, în funcție de tipul concursului la care s-au înscris.

  Menționăm faptul că listele nominale anexate prezentului anunț au fost trimise și Direcției Medicale din Ministerul Afacerilor Interne, în vederea începerii evaluării medicale, astfel încât unitățile medicale care vor efectua această activitate să cunoască candidații care se vor prezenta pentru evaluarea medicală.

  Referitor la candidații înscriși la mai multe concursuri de încadrare directă în M.A.I. și care au realizat evaluarea medicală la solicitarea altei unități decât Inspectoratul General al Poliției Române, sunt acceptate la dosarele depuse la I.

  G.P.R. xerocopii ale fișelor medicale-tip, numai dacă acestea sunt certificate, pentru conformitate cu originalul, de către un reprezentant al unității medicale care a eliberat fișa sau de către un reprezentant al structurii de resurse umane din unitatea unde a fost depus originalul documentului.

  Depunerea acestor duplicate trebuie să se realizeze personal de către candidații aflați în această situație, la sediul Direcției Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române, din strada Mihai-

  Vodă nr. 6, sector 5 București, până la termenele limită amintite anterior, respectiv 23.02.2018 sau 07.03.2018, în funcție de tipul concursului la care s-au înscris.

  Totodată, facem cunoscut tuturor candidaţilor faptul că, în vederea deschiderii fişelor medicale, toţi candidaţii vor prezenta la cabinetul medical adeverinţa, anexată prezentului anunţ, completată pe verso de către medicul de familie.

  În final, adresăm rugămintea tuturor candidaților să respecte întocmai prevederile prezentului anunț, astfel încât etapa evaluării medicale să se desfășoare într-un mod corespunzător.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular