Referent de specialitate
Banca Naţională a României
Bucureşti, Romania
15 zile în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • participă la elaborarea proiectelor de reglementări aplicabile instituţiilor de plată;
 • participă la elaborarea proiectelor de reglementări aplicabile instituţiilor emitente de monedă electronică;
 • participă la elaborarea proiectelor de reglementări în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
 • soluţionează corespondenţa primită spre rezolvare pe problematici care ţin de resortul serviciului.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științelor economice sau științelor juridice;
 • studii de master absolvite cu examen de disertaţie în domeniul științelor economice sau științelor juridice constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator : pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) şi Internet;
 • cunoașterea aprofundată a limbii engleze;
 • abilităţi de analiză și sinteză;
 • experienţa profesională relevantă în domeniul financiar-bancar, pe o poziție cu studii superioare, constituie un avantaj. .
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire conceptuală.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 19 februarie 2019 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 28 februarie 2019 .

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • Actualul cadru legislativ național în domeniul instituţiilor de plată reglementarea aspectelor privind autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de plată de către BNR;
 • Noutați în domeniul prestării serviciilor de plată introduse de actualul cadru legislativ comunitar reglementarea aspectelor legate de autorizarea / înregistrarea și supravegherea prudențială de către BNR a prestatorilor de servicii de plată non-bancari.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • OUG nr.113 / 2009 privind serviciile de plată, cu modificările și completările ulterioare
 • Regulamentul BNR nr.21 / 2009 privind instituţiile de plată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Directiva (UE) 2015 / 2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002 / 65 / CE, 2009 / 110 / CE și 2013 / 36 / UE și a Regulamentului (UE) nr.
 • 1093 / 2010, și de abrogare a Directivei 2007 / 64 / CE.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular