Referent de specialitate
Banca Naţională a României
Bucureşti, Romania
‎în urmă cu 20 ore

Atribuţiile principale ale postului

 • asigură servicii administrative pentru spaţiile interioare şi exterioare aferente centralei Băncii Naţionale a României şi Sucursalei regionale Bucureşti, conform procedurilor interne;
 • cumulează, analizează, optimizează și centralizează necesitățile de produse şi servicii aflate în sfera de competenţă a serviciului;
 • elaborează propuneri pentru caietul de sarcini privind achiziția de produse şi servicii din sfera de competenţă a serviciului la imobilele centralei Băncii Naționale a României și Sucursalei regionale București cât şi cele aferente structurilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României;
 • coordonează, gestionează, derulează și monitorizează contractele de achiziţie publică încheiate pentru produsele şi serviciile specifice serviciului și asigură evidența plăților în cadrul contractelor și a garanțiilor de bună execuție;
 • participă în comisiile de recepţie a produselor şi serviciilor specifice activităţii serviciului;
 • participă în comisiile de evaluare a ofertelor pentru produsele şi serviciile aflate în sfera de competenţă a serviciului în calitate de titular sau înlocuitor;
 • elaborează propuneri pentru redistribuirea de fonduri din Programul anual de achiziţii, în funcţie de evoluţia necesităţilor, precum şi pentru realizarea unor obiective suplimentare aprobate de către conducerea Băncii Naţionale a României.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • studiile de master finalizate cu examen de disertație constituie un avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office şi Internet Explorer);
 • cunoașterea limbii engleze.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 16 noiembrie 2018 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 22 noiembrie 2018 .

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • Tipuri de contracte de achiziţie publică, reguli aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
 • Cadrul legal pentru impozitele, taxele şi contribuţiile obligatorii prevăzute de Codul Fiscal al României.
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Legea nr.98 / 2016 privind achiziţiile publice, (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 390 / 23.05.2016), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotarârea nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului cadru din Legea nr.
 • 98 / 2016 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 423 din 06.06.2016), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul fiscal al României Titlul I Dispoziţii generale (Monitorul Oficial al României Partea I nr.688 / 10.09.2015), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea contabilităţii nr.82 / 1991 (r.4), cap. I - Dispoziţii generale, (Monitorul Oficial al României Partea I nr.454 / 18.
 • 06.2008) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile din 05.11.2015, aprobate prin Ordinul MFP nr.
 • 2634 / 2015 (Monitorul Oficial Partea I nr. 910 / 09.12.2015), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Website-ul BNR : .
 • Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular