A N U N T privind rezultatul contestatiilor la concursul organizat de I.G.P.R., pentru ocuparea unui număr de 86 posturi vacante de ofițer de poliție (medic veterinar) existente la nivelul Politiei Române, prin modalitatea încadrării directe, de către persoane cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale
Politia Romana
Bucureşti, Romania
‎în urmă cu 12 ore

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360 / 2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului M.A.I. nr. 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare

În referire la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, pentru ocuparea unui număr de 86 posturi vacante de ofițer de poliție (medic veterinar) existente la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și la nivelul inspectoratelor județene de poliție, prin modalitatea încadrării directe, de către persoane cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale.

Vă aducem la cunoştinţă rezultatul contestațiilor la proba scrisă din data de 23.01.2021 , după cum urmează :

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În urma recorectării se menține rezultatul obținut inițial.

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În urma recorectării se menține rezultatul obținut inițial.

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În urma recorectării se menține rezultatul obținut inițial.

BV / PA / MV / 480083

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În urma recorectării se menține rezultatul obținut inițial.

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În urma recorectării se menține rezultatul obținut inițial.

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În urma recorectării se menține rezultatul obținut inițial.

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În urma recorectării se menține rezultatul obținut inițial.

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În urma recorectării se menține rezultatul obținut inițial.

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În urma recorectării se menține rezultatul obținut inițial.

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În urma recorectării se menține rezultatul obținut inițial.

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În urma recorectării se menține rezultatul obținut inițial.

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În urma recorectării se menține rezultatul obținut inițial.

BV / PA / MV / 479968

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În urma recorectării se menține rezultatul obținut inițial.

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În urma recorectării se menține rezultatul obținut inițial.

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

Răspunsul la întrebarea nr. 52 se găsește la subcapitolul 16.2.9, pagina 299, din cartea Patologie Canină, menționată în Tematica și Bibliografia de concurs.

Răspunsul întrebarea nr. 57, este prevăzut la subcapitolul 6.1.6, pagina 105 și 106 din Patologia canină, menționată în Tematica și Bibliografia de concurs.

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

Răspunsul la întrebarea nr. 45 este prevăzut la subcapitolul 4.11, pagina 312 din Boli infecțioase la animale, menționată în Tematica și Bibliografia de concurs.

Restul contestației face referire la aspecte generale, neputînd fi efectuată o reevaluare concludentă a lucrării. Comisia a constatat faptul că nu există întrebări cu variante de răspuns sinonime (nefavorabil / defavorabil).

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

Din verificarea întrebării nr. 44, reiese faptul că răspunsul corect este a), neavând relevanță modalitatea de formulare a răspunsului de la punctul c), care este considerat fals.

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

Din verificarea întrebării nr. 28, reiese faptul că sursa indicată în enunțul întrebării a fost inclusă în mod corect în Tematica și Bibliografia de concurs.

Referitor la întrebarea nr. 37, enunțul întrebării este formulat conform Patologiei canine, subcapitolul 16.1.2, pagina 274.

Cartea a fost inclusă în Tematica și Bibliografia de concurs.

Referitor la întrebarea nr. 52, din verificarea întrebării, reiese faptul că, răspunsul se găsește la subcapitolul 16.2.

9, pagina 299, din cartea Patologie Canină, menționată în Tematica și Bibliografia de concurs.

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

Din verificarea întrebării nr. 28, reiese faptul că sursa indicată în enunțul întrebării a fost inclusă în mod corect în Tematica și Bibliografia de concurs.

Referitor la întrebarea nr. 37, enunțul întrebării este formulat conform Patologiei canine, subcapitolul 16.1.2, pagina 274.

Cartea a fost inclusă în Tematica și Bibliografia de concurs.

Referitor la întrebarea nr. 52, din verificarea întrebării, reiese faptul că, răspunsul se găsește la subcapitolul 16.2.

9, pagina 299, din cartea Patologie Canină, menționată în Tematica și Bibliografia de concurs.

Respins

Respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

Din verificarea întrebării nr. 44, reiese faptul că răspunsul corect este a), neavînd relevanță modalitatea de formulare a răspunsului de la punctul c), care este considerat fals.

Respins

Contestația a fost depusă cu depășirea termenului de contestație.

Cu toate acestea, comisia a efectuat o analiză a celor contestate, rezultând că aceasta este neîntemeiată, din următoarele motive :

Referitor la întrebarea nr. 36, întrebarea respectă enunțul din Boli parazitare, subcapitolul 4.2.2.1, pagina 497.

Referitor la întrebarea nr. 37, enunțul întrebării este formulat conform Patologiei canine, subcapitolul 16.1.2, pagina 274.

Cartea a fost inclusă în Tematica și Bibliografia de concurs.

Referitor la întrebarea nr. 52, din verificarea întrebării, reiese faptul că, răspunsul se găsește la subcapitolul 16.2.

9, pagina 299, din cartea Patologie Canină, menționată în Tematica și Bibliografia de concurs.

Referitor la întrebarea nr.44, din verificarea întrebării, reiese faptul că răspunsul corect este a), neavând relevanță modalitatea de formulare a răspunsului de la punctul c), care este considerat fals.

Referitor la întrebarea nr. 19, enunțul a fost formulat conform Boli infecțioase, subcapitolul 3.7., pagina 81, Tabloul clinic.

Raportați această lucrare
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Aplică
Email-ul meu
Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
Continuă
Formular