Tehnician
Banca Naţională a României
Sucursala Regională Cluj
14 zile în urmă

Atribuţiile principale ale postului

 • supravegherea permanentă a monitoarelor și funcționarea centralelor de efracție și avertizare la incendiu;
 • supravegherea stării de activare / dezactivare a întregului subsistem de efracție prin intermediul sinopticelor calculatoarelor de prelucrare a informațiilor;
 • activarea / dezactivarea zonelor (cele aferente dispeceratului) subsistemului de efracție;
 • supravegherea senzorilor de detecție a începutului de incendiu prin intermediul calculatorului aferent;
 • urmărirea efectuării la timp a reviziilor și verificărilor tehnice periodice la instalațiile de ridicat și sub presiune;
 • desfășurarea activității privind apărarea împotriva incendiilor, protecția civilă și situațiile de urgență.
 • Cerințe de ocupare a postului

  Studii şi experienţă

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul tehnic;
 • atestat operator RSTVI constituie un avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator : Pachetul Microsoft Office nivel mediu;
 • experiență profesională de minimum 2 ani în domeniul tehnic.
 • Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.
 • Modalitatea de aplicare

  Aplicațiile se transmit pe adresa până la data de 22 martie 2019 (inclusiv).

  Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

  Candidaţii vor transmite următoarele documente :

 • chestionar tip : ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european : , ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi / sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.
 • Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

  După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-

  mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

  Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail :

 • mărimea e-mail-ului de transmitere a documentelor nu trebuie să depășească 15 MB;
 • vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-
 • urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 • nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 • nu se vor transmite ataşamente parolate;
 • în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 • documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.
 • Recrutarea

  Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape :

 • evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 • evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.
 • Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 28 martie 2019 .

  Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina

  Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa .

  TEMATICĂ ORIENTATIVĂ

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 • Protecţia informațiilor secrete de serviciu și, respectiv, a secretului profesional, conform cadrului legal național în vigoare;
 • Cerinţele legale privind protecția valorilor, în general, respectiv a valorilor specifice domeniului bancar, în particular. .
 • BIBLIOGRAFIE

 • privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582 / 30.06.2004);
 • Legea nr. 333 / 2003 privind protecţia bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 585 / 2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate;
 • H.G. nr. 781 / 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
 • Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular