Data Entry Operator With Thai Language
Iron Mountain Incorporated
Cluj-Napoca, Romania
‎în urmă cu 10 ore

At Iron Mountain we protect what our customers value most, from the everyday to the extraordinary, while helping them bridge the physical and digital world.

Our people have the opportunity to bring their creativity to a workplace that thrives on change. Here, you will be part of a team that doesn’t just embrace what’s exceptional.

It creates exceptional.

Primary purpose of the role

To process the customer’s data in compliance with the operations’ policies and procedures, ensuring the quality level, KPIs & delivery timelines goals are achieved.

Key Accountabilities :

 • Proceseaza informatiile clientului in conformitate cu instructiunile de lucru : identifica in documentele digitale ale clientului informatia cautata si indexeaza manual;
 • categorizeaza documentele conform cerintelor; valideaza referintele indetificate automat de catre sistemul de operare, confruntand cu instructiunile pentru corectitudine / Processes the customer’s information according to the work instructions : identifies in the customer’s digital documents the information required and manually indexes it;
 • categorizes the documents according to the requirements; validates the references automatically identified / captured by the operating system, confronting them against the instructions for accuracy;
 • Este responsabil de managementul zilnic al documentelor digitale conform instructiunilor primite (se asigura ca primeste si livreaza clientului numarul corect de documente, conform raportul de scanare primit;
 • semnaleaza catre managerul direct orice discrepanta in acest sens; raporteaza la sfarsit de zi incheierea procesului; semnaleaza din timp managerului direct orice dificultate tehnica ce ar putea impacta buna finalizare a procesului) / Is responsible for the daily management of the digital documents according to the instructions received (ensures that the correct number of documents is received and delivered to the customer, as per the received scanning report;
 • notifies the direct manager about any discrepancy; reports at the end of the working schedule the completion if the process;
 • notifies the direct manager, in a timely manner, about any technical challenge that could impact the successful completion of the process;
 • Isi organizeaza programul de lucru conform orarului si prioritatilor stabilite de managerul direct; semnaleaza orice deviere de la acest orar care ar putea impacta finalizarea corecta a proceselor / Organizes his / her work according to the schedule and priorities set by the direct manager;
 • signals any deviation from the schedule that could impact the successful completion of the processes;
 • Se asigura de mentinerea cerintelor de calitate agreate de companie cu clientul si atrage atenția managerului de echipa / proiect asupra exceptiilor de la reguli / Ensures the requirements for quality, agreed by the company with the customer, are achieved & notifies the team leader about exceptions from the rules;
 • Este responsabil de respectarea termelor de livrare agreate cu clientul si atrage atenția managerului asupra unor posibile eșecuri legate de timpul de livrare / Is responsible for complying with the delivery deadlines agreed with the customer & notifies the manager on possible failures related to delivering on time;
 • Este responsabil pentru buna interactiune cu echipa in scopul atingerii sarcinilor de lucru comune precum și sarcinilor individuale într-un mod satisfăcător / Is responsible for a good interaction with the team in the purpose of achieving the common as well as the individual work tasks in a satisfactory manner;
 • La nevoie, ofera suport si ghideaza colegii in timpul procesului de training, atata vreme cat detine cunostintele necesare despre procesul predate / When needed, he / she offers support & guides his / her colleagues during the training process, as long as he / she holds the necessary knowledge about the process taught;
 • Foloseste echipamentul de lucru și instrumentele (PC, laptop sau statie VDI, monitor, tastatura, mouse) în conformitate cu reglementările pentru a-si îndeplini sarcinile / Uses the work equipment and resources provided (PC, laptop or VDI station, display screen, keyboard, mouse) according to the regulations, to fulfil the tasks;
 • Menține un mediu de producție curat și ordonat. Nu folosesc recipiente de bautura fara capac in sala de productie. Pastreaza curatenia in locurile comune de luat masa, bucatarie si toalete / Maintains a clean and well-ordered production environment.

  He / she doesn’t use beverage containers without cover in the production area. Maintains cleanness in the common areas for eating, in the kitchen and restrooms.

  Lucrează în mod activ în direcția atingerii obiectivelor stabilite , atât a celor individuale, cât și a celor la nivel de companie / Actively works towards achieving the goals set both at individual level, as well as the company ones

 • Responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor proprii în cel mai bun eficient pentru client și pentru companie / Responsible for carrying out the own duties in the most efficient way for the customer and for the business;
 • Participa la programe de training sau intalniri stabilite de companie sau de managerul direct / Participates to training programmes or meetings set by the company or by the direct manager;
 • Lucreaza in conformitate cu reglementarile companiei privind siguranta angajatilor la locul de munca si securitatea datelor confidentiale, atat interne cat si ale clientilor / Works according to the company’s Health and Safety policies at the work place & internal or customer data privacy.

  Ia la cunostinta si respecta prevederile Regulamentului Intern, ale Codului de Conduita Iron Mountain, ale tuturor politicilor si procedurilor Iron Mountain in vigoare.

  Category : Field Operations (FO)

  Raportați această lucrare
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular