EHS COORDINATOR
BMT Drive Solutions
Alba Iulia, Județul Alba, Romania
2 zile în urmă
Job Description

Asigură instruirea lucrătorilor care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor.

Efectuează simulări ale situaţiilor de urgenţă

Instruieşte şi testează salariaţii, întocmeşte, consemnează fişele individuale privind securitatea şi sănătatea în muncă in conformitate cu prevederile legale.

Întocmeşte necesarul de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.

Colaborarea cu lucrătorii şi reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie.

Urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare.

Propune sancţiuni pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Propune clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini.

Monitorizează funcţionarea sistemelor si dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura si control, precum si a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor in mediul de munca.

Efectueaza instruiri pe linia securităţii si sănătăţii în muncă si să efectueze testării ale cunoştinţelor in domeniul SSM pentru personalul angajat al unităţii.

 Monitorizează şi îmbunătăţeşte activităţile legate de SSM.

Pregăteşte documentaţiile necesare si asigură obţinerea autorizaţiilor, acordurilor, avizelor din domeniul protecţiei mediului, necesare pentru desfăşurarea activităţii.

Participa la Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, propune masuri de prevenire in domeniul SSM activitatea acestuia . 

 Monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor din mediul de muncă (conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15(1) pct. 15).

 Elaborează documentelor necesare autorizării meseriilor şi profesiilor prevăzute în legislaţia specifică şi evidenţa acestora (conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15(1) pct. 12).

Controlează şi urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare privind Protecţia Muncii şi Prevenirea şi Stingerea Incendiilor de către toţi salariaţii.

Acordă consultanţă departamentelor, celor care coordonează diferite departamente din cadrul societăţii cu privire la reglementările legislative în vigoare şi normele privitoare la Protectia Muncii şi Prevenirea şi Stingerea Incendiilor

Reprezinta compania in cadrul inspectiilor venite din partea autoritatilor din domeniul protectiei mediului.

 


Qualifications

Tehnice superioare inginerie sau echivalent (în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenţă, ori a studiilor universitare de lungă durată sau absolvirea cu diplomă de absolvire a studiilor universitare de scurtă durată)

Cunoştinţe avansate de securitate şi sănătate în muncă.

Cunoştinţe avansate legate de prevenirea incendilor.

Cunoştinţe metode interne de audit.

Cunoştinţe dobândite în urma absolvirii Cursului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim cu o durată de cel puţin 80 de ore conform prevederilor legale in vigoare.

Cunoştinţe ISO / TS 16949.Additional Information

Experienta profesionala: Minim 2-3 ani într-o poziţie similară

Bune abilitati de comunicare; 

Disponibilitate pentru lucrul in echipa; 

Limba engleza, scris si vorbit, e un avantaj. 

Cuostinte operare MS Office (Word, Excel etc.)

Aplică
Email-ul meu
Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
Continuă
Formular