Director general adjunct
Secretariatul General al Guvernului
București, Romania
‎în urmă cu 16 ore

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • certificat de atestare a cunoştinţelor în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC);
 • cunoştinţe de operare pe calculator : aplicaţii tip Office (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), e-mail, internet nivel cunoştinţe de bază ;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 7 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii;
 • autorizaţie / certificat de acces la informaţii clasificate, nivel minim secret de serviciu , solicitată / solicitat pentru candidatul declarat admis.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 01 octombrie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 octombrie 2018, ora 09 : 30 : proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 12 octombrie 2018, ora 11 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • dosar143anfp

  Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • 1) Constituţia României, republicată;
 • 2)Hotărârea Guvernului nr. 34 / 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3)Legea nr. 500 / 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 4)Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5)Regulamentul (UE) nr. 549 / 2013 al Parlamentului european şi al Consiliului privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană capitolul 1 Caracteristici generale şi principii de bază şi capitolul 4 Operaţiuni de repartiţie;
 • 6)Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste;
 • 7)Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 8)Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • 9)Legea nr. 69 / 2010 a reponsabilităţii fiscal-bugetare republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • 10)Ordinul nr. 923 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
 • 11)Legea nr. 188 / 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 12)Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular