Frontend Developer/Architect
ESKOM
Constanța, Romania
5 zile în urmă
source : Just Join IT

React (advanced)

Opracowujemy uniwersalną platformę językową. Jest to przełomowe rozwiązanie NLP (Natural Language Processing).

Jesteśmy małym zespołem, który koncentruje się na tworzeniu naszego produktu. W tej chwili współpracujemy z niewielką grupą wybranych firm.

Nowe przypadki użycia oznaczają dla nas więcej pracy, dlatego szukamy osoby, która będzie budować nasz produkt razem z nami.

Jeśli chcesz się dobrze bawić i być dumnym z tego, co tworzysz, dołącz do nas!

Szukamy kogoś z doświadczeniem .Jeśli jesteś na poziomie Mid lub Senior - śmiało aplikuj

Pamiętaj, że ważne są umiejętności nie zawsze staż pracy je odzwierciedla

Co będziesz robić

 • Budować produkt na styku inżynierii oprogramowania
 • Tworzyć interfejsy dla naszych wewnętrznych narzędzi i dla naszego produktu
 • Budować nowe funkcjonalności i ulepszać istniejące.
 • Czego potrzebujesz, aby zacząć :

 • Minimum 4 lata doświadczenia zawodowego i dorobku w postaci ukończonych projektów
 • Biegłość w JavaScript i CSS
 • Znajomość React, Vue lub Angular
 • Umiejętności, które będą pomocne

 • Umiejętności UI / UX
 • Doświadczenie w tworzeniu narzędzi do wizualizacji danych
 • Biegłość w posługiwaniu się danymi - nasz produkt jest stworzony do przekształcania danych tekstowych, więc musisz rozumieć, co robimy z danymi i jak możemy je wizualizować
 • Gotowość do nauki - nasze dane są nietypowe w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami, więc potrzebujemy "otwartej głowy".
 • Język angielski - B1 lub wyższy
 • We are developing a Universal Language Platform. It’s a breakthrough NLP (Natural Language Processing) .

  We are a small team focused on building our product. Right now we are working with a small group of selected companies. New use cases mean more work for us, so we are looking for a person who will build our product with us.

  If you want to have fun and be proud of what you build, join us!

  What you will do

 • Build aproduct on intersection of software engineering, AI and knowledge graphs
 • Build interfaces for our internal tools and for our product
 • Build new functionalities and improve existing ones
 • What you need to start must have

 • 4+ years of professional experience and track record of finished projects
 • JavaScript and CSS fluency
 • Knowledge of React or Vue or Angular
 • Skills that will be helpful nice to have

 • UI / UX skills
 • Experience with building data visualization tools
 • Data fluency our product is built for transforming text data, so you need to understand what we do with the data and how we can visualize it
 • Readiness to learn - our data is unusual compared to existing solutions so we need "an open head"
 • English B1 or higher
 • Raportați această lucrare
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular