Responsabil SSM - Aeroport Otopeni
S.C UTI FACILITY MANAGEMENT S.A
Otopeni
5 zile în urmă
source : EJOBS GROUP

Candidatul ideal

 • Studii : medii absolvite, de preferat în domeniul tehnic, economic;
 • Cursuri / atestãri specifice postului : curs în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã cu o duratã de 240 de ore;
 • Experienţã profesionalã : minim 5 ani experienţã într-o poziţie similarã;
 • Cunoașterea legislației naționale privind securitatea și sănătatea în muncă;
 • Cunoștințe medii pachetul Microsoft Office.
 • Descrierea jobului

 • Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
 • Aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale societății, precum şi ale locurilor de muncă / posturilor de lucru;
 • Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societății, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 • Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele medodologice de aplicare a legii 319 / 2006 şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
 • Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107;
 • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului 971 / 26.
 • 07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi / sau sănătate la locul de muncă;
 • Evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • Evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
 • Evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi / sau control psihologic periodic;
 • Monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
 • Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
 • Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
 • Întocmirea rapoartelor şi / sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot;
 • Evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr.
 • 1.146 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului 1048 / 09.
 • 08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
 • Urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048 / 2006;
 • Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din Normele metodologice;
 • Întocmirea evidenţelor accidentelor de munca conform competenţelor prevăzute la art. 108-177;
 • elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din societate, în conformitate cu prevederile art.
 • 12 alin. (1) lit. d) din legea 319 / 2006;
 • Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
 • Propune atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi;
 • Întocmirea fișelor individuale de securitate și sănătate în muncă la angajare și face instruirea introductiv generală privind securitatea și sănătatea în muncă noilor angajați;
 • Distribuirea fișelor individuale de securitate și sănătate în muncă conducătorilor locurilor de muncă, care au responsabilitatea de a face instruirea periodică de securitatea muncii;
 • Verificări programate și neprogramate a respectării normelor de securitatea muncii;
 • Verificarea înregistrărilor din fișele individuale de securitate și sănătate în muncă;
 • Ține evidenta reglementarilor aplicabile in activitatile desfasurate si asigura insusirea si respectarea de catre tot personalul a prevederilor reglementarilor respective.
 • Raportați această lucrare
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuă", acord nevoo consimțământ de a procesa datele mele și de a-mi trimite alerte prin e-mail, așa cum este detaliat în policyApplicația de confidențialitate a lui neuvoo. Pot să-mi retrag consimțământul sau să mă dezabonez în orice moment.
  Continuă
  Formular