Șef birou
Secretariatul General al Guvernului
București, Romania
8 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 5 ani;
 • cunoştinţe operare PC (Word, Excel) nivel mediu.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 19 septembrie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 octombrie 2018, ora 09 : 00 : proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 03 octombrie 2018, ora 11 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611 / 2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere / adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • 1.Constituţia României;
 • 2.O.G. nr. 84 / 01.09.2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 3.Legea 215 / 2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (cap.III, cap.IV) ;
 • 4.Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5.O.U.G. nr. 97 / 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 6.Hotărârea Guvernului nr. 1375 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7.O.U.G. nr. 33 / 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 8.H.G. nr. 516 / 2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 839 / 2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil;
 • 9.Legea nr. 119 / 1996, republicată, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 10.H.G. nr. 64 / 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 11.Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • 12.Atribuţiile principale ale Birourilor Evidenţă Persoane şi Responsabilităţile personalului din cadrul Birourilor Evidenţă Persoane, conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2. www.ps2.ro

  Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT nivel mediu

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular