Funcții contractuale
Secretariatul General al Guvernului
București, Romania
11 zile în urmă

Academia Tehnică Militară (U.M. nr. 02648 Bucureşti), din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează :

 • Secretar instituţie de învăţământ debutant în Biroul licenţă, master şi acte de studii al Secţiei management universitar;
 • Administrator financiar debutant în Biroul contracte şi achiziţii publice ( 2 posturi );
 • Administrator financiar gr. II în Biroul drepturi băneşti (salarizare) şi decontări al Secţiei financiar-contabilă;
 • Administrator financiar gr. II în Compartimentul fiscalitate al Secţiei financiar-contabilă;
 • Tehnician debutant în Laboratorul de sisteme informatice militare şi matematică din Departamentul de sisteme informatice militare şi matematică la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare;
 • Tehnician tr. III în Laboratorul de război cibernetic din Centrul de excelenţă pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare;
 • Tehnician tr. III în Laboratorul de securitatea reţelelor de calculatoare din Centrul de excelenţă pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare;
 • Tehnician tr. III în Laboratorul de antene, propagarea undelor radio şi microunde din Centrul de excelenţă pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare;
 • Tehnician tr. III în Laboratorul de sisteme integrate de comunicaţii din Centrul de excelenţă pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare;
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme integrate de aviaţie şi mecanică din Departamentul de sisteme integrate de aviaţie şi mecanică la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament;
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme integrate de armament şi apărare CBRN din Centrul de excelenţă sisteme integrate de armament pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament ( 2 posturi );
 • Tehnician tr. II în Laboratorul de securitate la încercări extreme a structurilor de construcţii şi geniu din Centrul de excelenţă sisteme integrate de armament pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament ( 2 posturi );
 • Tehnician tr. II în Laboratorul de sisteme autopropulsate din Centrul de excelenţă sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament;
 • Tehnician debutant în Laboratorul de sisteme autopropulsate din Centrul de excelenţă sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament;
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de tehnologii şi sisteme aerospaţiale din Centrul de excelenţă sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament ( 2 posturi );
 • Inginer debutant în Compartimentul management proiecte imobiliare la Directorul general administrativ;
 • Asistent medical principal în Cabinetul medical din microstructura Asigurare medicală la Directorul general administrativ;
 • Şofer I la grupa transport din plutonul tehnic la Directorul general administrativ;
 • Muncitor calificat III (cizmar) la grupa deservire din plutonul logistic la Directorul general administrativ;
 • Muncitor calificat III (electrician) la grupa întreţinere tehnică din plutonul tehnic la Directorul general administrativ;
 • Muncitor calificat III (instalator încălzire centrală) în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ;
 • Muncitor calificat III (instalator apă-canal) în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ;
 • Muncitor calificat III (tâmplar) în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ;
 • Muncitor calificat III (zugrav) în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ;
 • Îngrijitor debutant în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ ( 4 posturi );
 • Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.

  3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare :

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-
 • o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt :

 • Secretar instituţie de învăţământ debutant în Biroul licenţă, master şi acte de studii al Secţiei management universitar : Absolvirea cu diplomă de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior;
 • Administrator financiar debutant în Biroul contracte şi achiziţii publice ( 2 posturi ) : Absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare în domeniul economic;
 • Curs de achiziţii publice;
 • Administrator financiar gr. II în Biroul drepturi băneşti (salarizare) şi decontări al Secţiei financiar-contabilă : Absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare în domeniul Finanţe, specializarea : Finanţe şi Bănci sau domeniul Contabilitate, specializarea : Contabilitate şi informatică de gestiune;
 • Vechime în muncă în domeniu : minim 4 ani;
 • Administrator financiar gr. II în Compartimentul fiscalitate al Secţiei financiar-contabilă : Absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare în domeniul Finanţe, specializarea : Finanţe şi Bănci sau domeniul Contabilitate, specializarea : Contabilitate şi informatică de gestiune;
 • Vechime în muncă în domeniu : minim 4 ani;
 • Tehnician debutant în Laboratorul de sisteme informatice militare şi matematică din Departamentul de sisteme informatice militare şi matematică la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare : Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului;
 • Curs de specializare în domeniul IT sau competenţe digitale certificate;
 • Tehnician tr. III în Laboratorul de război cibernetic din Centrul de excelenţă pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare : Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului;
 • Cunoştinţe de specialitate în domeniul IT (instalare, întreţinere, testare, diagnosticare şi reparare tehnică de calcul şi periferice);
 • Vechime în muncă în domeniu : minim 6 luni;
 • Tehnician tr. III în Laboratorul de securitatea reţelelor de calculatoare din Centrul de excelenţă pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare : Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului;
 • Cunoştinţe de specialitate în domeniul IT (instalare, întreţinere, testare, diagnosticare şi reparare tehnică de calcul şi periferice);
 • Vechime în muncă în domeniu : minim 6 luni;
 • Tehnician tr. III în Laboratorul de antene, propagarea undelor radio şi microunde din Centrul de excelenţă pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare : Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului;
 • Cunoştinţe de specialitate în domeniul echipamentelor de radiocomunicaţii (instalare, întreţinere, testare, diagnosticare şi reparare tehnică radiocomunicaţii);
 • Vechime în muncă în domeniu : minim 6 luni;
 • Tehnician tr. III în Laboratorul de sisteme integrate de comunicaţii din Centrul de excelenţă pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare : Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului;
 • Cunoştinţe de specialitate în domeniul mentenanţei echipamentelor de reţele IP (instalare, întreţinere, testare, diagnosticare şi reparare) precum şi în domeniul administrării sistemelor de calcul;
 • Vechime în muncă în domeniu : minim 6 luni;
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme integrate de aviaţie şi mecanică din Departamentul de sisteme integrate de aviaţie şi mecanică la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament : Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului;
 • Studii de specialitate în domeniul echipamentelor şi instalaţiilor electrice;Cunoştinţe de specialitate în domeniul tehnicii de aviaţie;
 • Vechime în muncă în domeniul tehnicii de aviaţie : minim 6 ani şi 6 luni;
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme integrate de armament şi apărare CBRN din Centrul de excelenţă sisteme integrate de armament pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament : Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului;
 • Studii de specialitate în domeniul armamentului şi muniţiilor;Vechime în muncă în domeniul armamentului, muniţiilor şi explozivilor : minim 6 ani şi 6 luni;
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme integrate de armament şi apărare CBRN din Centrul de excelenţă sisteme integrate de armament pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament : Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului;
 • Studii de specialitate în domeniul chimiei;Vechime în muncă în domeniul chimiei şi materialelor periculoase : minim 6 ani şi 6 luni;
 • Tehnician tr. II în Laboratorul de securitate la încercări extreme a structurilor de construcţii şi geniu din Centrul de excelenţă sisteme integrate de armament pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament : Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului;
 • Cunoştiinţe de specialitate în domeniul construcţiilor;Vechime în muncă în domeniul construcţiilor : minim 3 ani şi 6 luni;
 • Tehnician tr. II în Laboratorul de securitate la încercări extreme a structurilor de construcţii şi geniu din Centrul de excelenţă sisteme integrate de armament pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament : Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului;
 • Cunoştiinţe de specialitate în domeniul sistemelor tehnice de geniu;Vechime în muncă în domeniul sistemelor tehnice de geniu : minim 3 ani şi 6 luni;
 • Tehnician tr. II în Laboratorul de sisteme autopropulsate din Centrul de excelenţă sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament : Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului;
 • Cunoştinţe medii de specialitate în domeniul autovehiculelor sau mecanic;Vechime în muncă în domeniul autovehiculelor sau mecanic : minim 3 ani şi 6 luni;
 • Tehnician debutant în Laboratorul de sisteme autopropulsate din Centrul de excelenţă sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament : Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului;
 • Cunoştiinţe minime de specialitate în domeniul autovehiculelor sau mecanic;
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de tehnologii şi sisteme aerospaţiale din Centrul de excelenţă sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament ( 2 posturi ) : Absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului;
 • Studii / cursuri de specialitate în domeniul aerospaţial, mecanic sau electric;Cunoştinţe de specialitate în domeniul aerospaţial, mecanic sau electric;
 • Vechime în muncă în domeniu : minim 6 ani şi 6 luni;
 • Inginer debutant în Compartimentul management proiecte imobiliare la Directorul general administrativ : Absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare în domeniul construcţii civile, industriale şi agricole sau instalaţii în construcţii;
 • Asistent medical principal în Cabinetul medical din microstructura Asigurare medicală la Directorul general administrativ : Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.
 • 797 / 1997, în specialitatea medicină generală;Adeverinţă examen de grad principal;Certificat de membru OAMGMAMR asistent medical generalist, avizat şi valabil la data concursului.

 • Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist grad principal (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist grad principal), avizat şi valabil la data concursului, sau de adeverinţa pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist grad principal);
 • Vechime în muncă ca asistent medical generalist : minim 5 ani;
 • Şofer I la grupa transport din plutonul tehnic la Directorul general administrativ : Studii medii / generale;Permis de conducere categoriile B, B+E, C, C+E, D, D+E;
 • Vechime în muncă pe funcţie de conducător auto profesionist : minim 3 ani;
 • Muncitor calificat III (cizmar) la grupa deservire din plutonul logistic la Directorul general administrativ : Studii medii / generale;
 • Certificat de calificare în meseria de cizmar;Vechime în muncă în meseria de cizmar : minim 3 ani;
 • Muncitor calificat III (electrician) la grupa întreţinere tehnică din plutonul tehnic la Directorul general administrativ : Studii medii / generale;
 • Legitimaţie / adeverinţă de electrician autorizat ANRE pentru executarea / verificarea instalaţiilor electrice, minim gradul I, pentru executarea de instalaţii electrice cu o putere instalată de max 10 kw şi o tensiune nominală mai mică de 1 kV;
 • Vechime în muncă în meseria de electrician : minim 3 ani;
 • Muncitor calificat III (instalator încălzire centrală) în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ : Studii medii / generale;
 • Certificat de calificare în meseria de instalator încălzire centrală;Certificat de calificare sudor (minim autogen) sau absolvire a unui curs de specializare / perfecţionareVechime în muncă în meseria de instalator încălzire centrală : minim 3 ani;
 • Muncitor calificat III (instalator apă-canal) în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ : Studii medii / generale;
 • Certificat de calificare în meseria de instalator apă-canal;Vechime în muncă în meseria de instalator apă-canal : minim 3 ani;
 • Muncitor calificat III (tâmplar) în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ : Studii medii / generale;
 • Certificat de calificare în meseria de tâmplar;Vechime în muncă în meseria de tâmplar : minim 3 ani;
 • Muncitor calificat III (zugrav) în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ : Studii medii / generale;
 • Certificat de calificare în meseria de zugrav;Vechime în muncă în meseria de zugrav : minim 3 ani;
 • Îngrijitor debutant în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ ( 4 posturi ) : Studii medii / generale;
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 20 iunie 2018, ora 14.00 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • Desfăşurarea probei de concurs probă scrisă 28.06.2018, astfel :
 • Ora 09.00 pentru următoarele posturi : Secretar instituţie de învăţământ debutant în Biroul licenţă, master şi acte de studii al Secţiei management universitar;
 • Administrator financiar debutant în Biroul contracte şi achiziţii publice (2 posturi);Administrator financiar gr. II în Biroul drepturi băneşti (salarizare) şi decontări al Secţiei financiar-

 • contabilă;Administrator financiar gr. II în Compartimentul fiscalitate al Secţiei financiar-contabilă;Inginer debutant în Compartimentul management proiecte imobiliare la Directorul general administrativ;
 • Asistent medical principal în Cabinetul medical din microstructura Asigurare medicală la Directorul general administrativ;
 • Ora 11.00 pentru următoarele posturi : Şofer I la grupa transport din plutonul tehnic la Directorul general administrativ;
 • Muncitor calificat III (cizmar) la grupa deservire din plutonul logistic la Directorul general administrativ;Muncitor calificat III (electrician) la grupa întreţinere tehnică din plutonul tehnic la Directorul general administrativ;
 • Muncitor calificat III (instalator încălzire centrală) în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ;Muncitor calificat III (instalator apă-

 • canal) în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ;Muncitor calificat III (tâmplar) în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ;
 • Muncitor calificat III (zugrav) în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ;Îngrijitor debutant în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ (4 posturi);
 • Ora 13.00 pentru următoarele posturi : Tehnician debutant în Laboratorul de sisteme informatice militare şi matematică din Departamentul de sisteme informatice militare şi matematică la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare;
 • Tehnician tr. III în Laboratorul de război cibernetic din Centrul de excelenţă pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare;
 • Tehnician tr. III în Laboratorul de securitatea reţelelor de calculatoare din Centrul de excelenţă pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare;
 • Tehnician tr. III în Laboratorul de antene, propagarea undelor radio şi microunde din Centrul de excelenţă pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare;
 • Tehnician tr. III în Laboratorul de sisteme integrate de comunicaţii din Centrul de excelenţă pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare;
 • Ora 15.00 pentru următoarele posturi : Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme integrate de aviaţie şi mecanică din Departamentul de sisteme integrate de aviaţie şi mecanică la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament;
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme integrate de armament şi apărare CBRN din Centrul de excelenţă sisteme integrate de armament pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament (2 funcţii);
 • Tehnician tr. II în Laboratorul de securitate la încercări extreme a structurilor de construcţii şi geniu din Centrul de excelenţă sisteme integrate de armament pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament (2 funcţii);
 • Tehnician tr. II în Laboratorul de sisteme autopropulsate din Centrul de excelenţă sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament;
 • Tehnician debutant în Laboratorul de sisteme autopropulsate din Centrul de excelenţă sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament;
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de tehnologii şi sisteme aerospaţiale din Centrul de excelenţă sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament (2 funcţii);
 • Susţinerea interviului : 04.07.2018, astfel :
 • Ora 09.00 pentru următoarele posturi : Administrator financiar gr. II în Biroul drepturi băneşti (salarizare) şi decontări al Secţiei financiar-
 • contabilă;Administrator financiar gr. II în Compartimentul fiscalitate al Secţiei financiar-contabilă;
 • Ora 11.00 pentru următoarele posturi : Tehnician debutant în Laboratorul de sisteme informatice militare şi matematică din Departamentul de sisteme informatice militare şi matematică la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare;
 • Tehnician tr. II în Laboratorul de securitate la încercări extreme a structurilor de construcţii şi geniu din Centrul de excelenţă sisteme integrate de armament pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament (2 funcţii);
 • Ora 13.00 pentru următoarele posturi : Inginer debutant în Compartimentul management proiecte imobiliare la Directorul general administrativ;
 • Asistent medical principal în Cabinetul medical din microstructura Asigurare medicală la Directorul general administrativ;
 • Susţinerea probei practice : 04.07.2018, astfel :
 • Ora 09.00 pentru următoarele posturi : Tehnician tr. III în Laboratorul de război cibernetic din Centrul de excelenţă pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare;
 • Tehnician tr. III în Laboratorul de securitatea reţelelor de calculatoare din Centrul de excelenţă pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare;
 • Tehnician tr. III în Laboratorul de antene, propagarea undelor radio şi microunde din Centrul de excelenţă pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare;
 • Tehnician tr. III în Laboratorul de sisteme integrate de comunicaţii din Centrul de excelenţă pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei la Facultatea de sisteme electronice şi informatice militare;
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de sisteme integrate de aviaţie şi mecanică din Departamentul de sisteme integrate de aviaţie şi mecanică la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament;
 • Tehnician tr. I în Laboratorul de tehnologii şi sisteme aerospaţiale din Centrul de excelenţă sisteme autopropulsate şi tehnologii pentru apărare şi securitate la Facultatea de mecatronică şi sisteme integrate de armament (2 funcţii);
 • Ora 11.00 pentru următoarele posturi : Şofer I la grupa transport din plutonul tehnic la Directorul general administrativ;
 • Muncitor calificat III (cizmar) la grupa deservire din plutonul logistic la Directorul general administrativ;Muncitor calificat III (electrician) la grupa întreţinere tehnică din plutonul tehnic la Directorul general administrativ;
 • Muncitor calificat III (instalator încălzire centrală) în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ;Muncitor calificat III (instalator apă-

 • canal) în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ;Muncitor calificat III (tâmplar) în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ;
 • Muncitor calificat III (zugrav) în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ;Îngrijitor debutant în formaţiunea de cazarmare la Directorul general administrativ (4 posturi);
 • Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente :

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și / sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

  În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Academiei Tehnice Militare (U.M. 02648 Bucureşti), Bulevardul George Coşbuc, nr.

  39-49, sector 5, Bucureşti, telefon 021 / 335.46.64, interior 267.

  descarca : Anunt-aprobat-Internet-Gov.ro-06.06.2018.doc 237KB DOC

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular