Inginer tehnologia sudurii
Atest
Iasi ,Romania
21 zile în urmă
source : wowjob

ref.265

Acest loc de muncă este în Iaşi.

Descrierea locului de muncă :

1. Asigură şi răspunde de omologarea procedeelor de sudare utilizate conform standardelor aplicabile; întocmeşte documentaţia necesară omologării procedeelor de sudare.

2. Asigură proiectarea constructiv tehnologică a structurilor sudate.

3. Propune noi procedee de sudare.

4. Propune achiziţionarea de noi tipuri de utilaje în domeniul sudurii pentru dotarea societăţii.

5. Elaborează instrucţiunile tehnologice de sudare.

 • 6. Pregăteşte documentaţia în vederea autorizării societăţii de către I.S.C.I.R. şi de către alte autorităţi competente;
 • răspunde de menţinerea autorizării.

  7. Propune măsuri pentru îmbunătăţirea calificării sudorilor şi a calităţii sudurii.

  8. Instruieşte şi verifică periodic nivelul de pregătire al personalului cu calificare în meseria de sudor.

  9. Asigură respectarea prevederilor sistemului de management integrat în cadrul activităţilor pe care le coordonează.

  10. Are obligaţia şi responsabilitatea cunoaşterii legislaţiei, a prevederilor Prescripţiilor tehnice, a standardelor şi a altor acte normative privind sudarea elementelor instalaţiilor mecanice sub presiune.

  11. Verifică dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţă cu procedura de sudare omologată.

  12. Verifică proiectul de instalare, montare sau reparare înainte de lansarea lui în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate să asigure condiţii optime de sudare şi verificare, iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare să fie minimă.

  13. Asigură alegerea corectă a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bază utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare omologate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse să realizeze o îmbinare sudată corectă a instalaţiei.

  14. Urmăreşte dacă materialele de adaos sunt însoţite de certificatele de calitate prevăzute de standarde şi admite introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevăzute în proiect sau stabilite ca echivalente, la omologarea procedurii de sudare.

  15. Asigură condiţiile necesare pentru efectuarea probelor şi încercărilor în vederea omologării procedurilor de sudare.

  16. Ia măsurile necesare ca în sudarea / repararea instalaţiilor mecanice sub presiune să se folosească numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare omologate.

  17. Urmăreşte ca sudarea / repararea instalaţiilor mecanice sub presiune să se facă de către sudori autorizaţi, respectând WPS-

  urile corespunzătoare acelor produse.

  18. Supraveghează ca materialele de bază introduse în execuţie să fie conforme cu proiectul de execuţie.

  19. Verifică modul în care se depozitează şi se introduc în execuţie materialele de adaos, luând măsuri pentru preîntâmpinarea eventualelor schimbări faţă de tehnologia elaborată şi procedura de sudare omologată.

  20. Organizează, îndrumă şi verifică activitatea privind specializarea, autorizarea şi evidenţa lucrărilor efectuate de sudori.

  21. Supraveghează modul de executare a îmbinărilor sudate pe etape (pregătire şanfren, curăţarea straturilor depuse de zgură, stropi etc.

  respectarea prevederilor din fişa de omologare a procedeului de sudare).

  22. Răspunde de efectuarea exemenului vizual, întocmeşte şi semnează buletinele de examinare vizuală.

  23. Poansonează produsele / reperele examinate şi acceptate pentru atestarea conformităţii.

  24. Întocmeşte şi completează fişele de control repere sudate cu materialele folosite în construcţia sudată respectivă.

  25. Urmăreşte efectuarea verificării calităţii îmbinărilor sudate în fluxul tehnologic de execuţie, verifică rezultatele obţinute şi vizează documentele privind verificarea îmbinărilor sudate, care se ataşează la documentaţia tehnică.

  26. Participă la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea şi evitarea lor în viitor.

  27. Asigură şi răspunde de autorizarea sudorilor conform standardelor aplicabile.

  28. Îndeplineşte corespunzător atribuţiile ce-i revin din Manualul de control al calităţii şi procedurile operaţionale în conformitate cu Codul ASME.

  29. Ţine la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi şi a procedurilor de sudare omologate, precum şi a lucrărilor executate de sudori.

  30. Asigură respectarea trasabilităţii produsului.

  CERINTE

 • absolvent al sectiei de tehnologia sudurii, TCM, Universitatea Tehnică
 • experienta constituie un real avantaj
 • OFERTA

 • mediu de lucru profesionist
 • salariu motivant corelat cu performanţa profesională
 • OBSERVATII

  Data limită pentru depunerea cv-urilor este 30.Apr.2015.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular