ANUNT! Rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs ale candidaților înscriși pentru ocuparea unei funcţii vacante de personal contractual – muncitor calificat IV – electrician de întreținere în construcții la Serviciul Administrativ din cadrul I.G.P.R.
Politia Romana
Bucureşti, Romania
6 zile în urmă

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Republicată - Codul muncii, Legii-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr.

286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG.

355 / 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Procedurii PS-001 Direcția Medicală RU nr.

4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrearea personalului contractual în unitățile M.

 • A.I., cu modificările și completprile ulterioare și având în vedere Memorandumul cu tema Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne ;
 • În urma activităţii de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor minimale de participare la concursul organizat pentru ocuparea a unei funcţii vacante de personal contractual muncitor calificat IV electrician de întreținere în construcții la Serviciul Administrativ din cadrul I.

  G.P.R., activitate desfăşurată de comisia de concurs, în baza dosarelor de recrutare ale candidaţilor înscrişi, comisia de concurs a stabilit următoarele :

  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  INVALIDAT

  Nu îndeplinește condiția prevăzută la Secțiunea a II-a cu privire la vechimea în specialitate de minim 1 an pevăzută în Anunțul de concurs nr. 80601 din 10.09.2018

  Eventualele contestaţii împotriva rezultatului selecţiei dosarelor, se pot depune în ziua de 26.10.2018, până la cel mult orele 1600 , la Direcţia Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str.

  Mihai Vodă nr. 4 6, Sector 5, sau la nr. fax : 021.316.43.61.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular