Secretar al comunei
Secretariatul General al Guvernului
Gorj, Romania
11 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 5 ani.
 • În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine :

 • a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 5 ani;
 • b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice sau administrative;
 • c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 12 noiembrie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 noiembrie 2018, ora 10 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină :

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611 / 2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere / adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

  1.Legea nr. 215 / 2001 privind administratia Publica locala ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

  2.Legea nr. 554 / 2004-Legea contenciosului administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare .

  3.Legea nr. 53 / 2003 Codul Muncii,republicata.

  4.Legea nr. 188 / 1999 privind Statulul Functionarilor Publici-republicata 2, cu modificarile si completarile ulterioare.

  5.Legea nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatiilor publice,a functiilorpublice si mediului de afaceri ,prevenirea si sanctionarea coruptiei Capitolul III.

  6.Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizitionala in administratia publica .

  7.Legea nr .119 / 1996 privind actele de stare civila ,republicata.

  8.Legea nr .544 / 2001 privind accesul liber la informatile de interes public.

  9.Legea nr. 7 / 2004 Codul de conduita a functionarilor publici ,republicata

  10.Legea nr. 393 / 2004 privin Statutul alesilor locali

  11.Constitutia Romaniei

  12.Lege nr. 18 din 19 februarie 1991 fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Adaugați la favorite
  Eliminați de la favorite
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular