Șef serviciu
Secretariatul General al Guvernului
București, Romania
17 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 2 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 23 iulie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 august 2018, ora 10 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • dosar143anfp

  Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • 1. Constituţia României republicată;
 • 2. Legea Poliţiei Locale nr. 155 / 2010, republicată şi actualizată;
 • 3. Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1332 / 2010;
 • 4. Legea nr.188 / 1999 privind statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. Legea nr.7 / 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 • 6. Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • 7. Codul Muncii aprobat de Legea nr. 53 / 2003, (*republicată*);
 • 8. Legea cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 9. Legea nr. 82 / 1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 10. Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 11. Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 12. Ordinul nr. 1917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular