Arhitect șef
Secretariatul General al Guvernului
Teleorman, Romania
13 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, în condiţiile art.
 • 36 indice 1 lit. a) din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • atestat emis de Registrul Urbaniştilor din România;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minimum 3 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 27 iunie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 iulie 2018, ora 09 : 00 : probele suplimentare de testare a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 12 iulie 2018, ora 10 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • dosar143anfp

  Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

  LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicata*) privind Statutul functionarilor publici

  LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

  LEGEA nr.215 / 2001- Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

  LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 ( republicată )(*actualizată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

  ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

  LEGE nr. 350 din 6 iunie 2001 (*actualizată*) privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

  HOTĂRÂRE nr. 525 din 27 iunie 1996 (*republicată*) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

  LEGEA nr. 422 din 18 iulie 2001 ( republicată )(*actualizată*) privind protejarea monumentelor istorice )

  LEGEA nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

  LEGEA nr.184 / 2001,(republicata) privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.

  Constitutia Romaniei.

  Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular