Șef birou
Secretariatul General al Guvernului
Caraș-Severin, Romania
17 zile în urmă

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor :

 • 25 iunie 2018 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 iulie 2018, ora 10 : 00 : proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • dosar143anfp

  Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constitutia Romaniei , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.188 / 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7 / 2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Legea nr.82 / 1991 legea contabilitatii , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd.

  Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374 / 112.726.

  Aplică
  Aplică
  Email-ul meu
  Făcând clic pe "Continuați", sunteți de acord că nevoo colectează și procesează datele personale pe care le-ați furnizat în acest formular pentru a crea un cont nevoo și pentru a vă abona la alertele noastre prin e-mail, în conformitate cu Politica de confidențialitate . Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, urmând și pașii .
  Continuă
  Formular